Ungdommens forfatterleksikon

Skal du skrive særoppgave eller bokanmeldelse?
Eller vil du vite mer om en forfatter?

I Ungdommens forfatterleksikon kan du lese om forfattere som er kjent for å skrive ungdomsbøker.

Hvis det er en forfatteren du gjerne skulle ha lest om, men som det ikke finnes i leksikonet, kan du sende en e-post her .
Ansvarlig for leksikonet er Bjarte Bakken i Foreningen !les.

Disse har skrevet leksikonet:

  • Ingeborg Westerheim, Oslo, født 1946, høgskolelektor ved bibliotekarutdanninga, Høgskolen i Oslo
  • Hanne Dahll-Larssøn, Kristiansand, født 1952, ungdomsbibliotekar og skolebibliotekveileder.
  • Morten Haugen, Ørland, født 1966, biblioteksjef og informasjonssjef Ørland kommune.
  • Liv Beathe Bråthen, Oslo, født 1971, rådgiver ABM-utvikling, utdannet bibliotekar.
  • Lilja Westerlund, Oslo, født 1976.
  • Bjarte Bakken, Oslo, født 1977, bibliotekar og prosjektleder i Foreningen !les
  • Kjellaug Haarberg, Karmøy, født 1978, bibliotekar Karmøy og Haugesund.

De første artiklene til Ungdommens forfatterleksikon ble lagt ut i 2005. Leksikonet oppdateres jevnlig, senest august 2010.
Morten Haugen var initiativtaker og redaktør i 2005. Nå er det Foreningen !les som har ansvaret for leksikonet.