Presse

Pressemeldinger fra Foreningen !les.

Om Uprisen i Palomar Papers

Prosjektansvarlig for Uprisen i Foreningen !les, Eira Kluge, er intervjuet av Palomar Papers. Dette er et lesefremmende prosjekt i Italia som består av elleve forskjellige bibliotek.

Les mer

Bokprat: Litteraturens kraft i møte med vanskelige temaer

Hvordan kan litteratur brukes til å åpne dialog rundt de vanskelige temaene i klasserommet? Kan en bok bidra til empati, skape bånd og tilhørighet? Og hva er lærerens rolle i dette? Dette er noen av spørsmålene som Foreningen !les vil se nærmere på i pilotprosjektet Bokprat denne høsten.

Les mer