Meninger og innlegg

Her finner du debattinnlegg, kronikker og meninger fra Foreningen !les.

Manifest om viktigheten av leseferdigheter

En rekke forskere fra EURead-nettverket har utarbeidet «The Ljubljana Reading Manifesto: Why higher-level reading is important». Foreningen !les er en del av EURead og støtter opp om dette manifestet.

Les mer

Rapport fra litteraturpolitisk toppmøte

I forbindelse med Bokmässan i Gøteborg i september, ble det for første gang i historien arrangert et nordisk toppmøte om lesing og litteraturpolitikk. Daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, deltok på konferansen. Her følger en oppsummering.

Les mer

Fleire nynorske bøker, takk!

Sidan 2016 har Tid for ti formidla nynorske bøker til elevar på sjuande trinn i heile Noreg. Bøkene engasjerer, skapar gode samtalar i klasseromma og blir lånte ut på biblioteka. Likevel: Vi ønskjer oss fleire nynorske bøker for unge lesarar, og håper fleire forlag tek oppfordringa.

Les mer

Stortingsmeldingen om ungdomstid og 5.-10. trinn

Foreningen !les har levert innspill til Stortingsmeldingen om ungdomstid og 5.-10. trinn. I vårt innspill ønsker vi å fremheve lesing og litteraturens betydning for elevmedvirkning, dannelse og klassemiljø, og skolebibliotekenes og skolebibliotekarenes viktige rolle når det gjelder skolemiljø og laget rundt eleven.

Les mer

Kommentar: Gutter som leser

– Gutter leser feil litteratur, mener Helene Asphaug, ansatt i bokhandel, i en replikk på NRK Ytring. – Nok et innlegg som bidrar til å svartmale og stigmatisere gutter som lesere, skriver Eira Kluge i Foreningen !les i dette innlegget.

Les mer