Meninger

Her finner du innlegg, kronikker, høringsinnspill og artikler knyttet til vårt arbeid.

Ungdommens kritikerpris: Kven av desse er best?

Forfattar, kritikar og kulturjournalist i Vårt Land, Alf Kjetil Walgermo, ser i denne artikkelen nærare på bokåret 2023 og særleg dei fire nominerte bøkene til Ungdommens kritikarpris 2024. Teksten er basert på eit føredrag Walgermo heldt på lærarseminaret 1. februar.

Les mer

Høring: Forskrift til ny opplæringslov

Foreningen !les har levert høringsinnspill om forskriften til ny opplæringslov. Vi stiller oss bak Aksjon skolebiblioteks høringsuttalelse under del 4: «Samarbeid med foreldra, tilgang til skolebibliotek og saksbehandling som gjeld det fysiske skolemiljøet (kapittel 11)».

Les mer

PISA 2022: Lesing på dagsorden!

– De nye PISA-resultatene bekrefter den negative utviklingen vi har sett de siste årene når det gjelder leseferdigheter blant norske elever. Skal vi snu trenden, må lesing på agendaen både i skolen, hjemme og samfunnet for øvrig, sier daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler.

Les mer

Manifest om viktigheten av leseferdigheter

En rekke forskere fra EURead-nettverket har utarbeidet «The Ljubljana Reading Manifesto: Why higher-level reading is important». Foreningen !les er en del av EURead og støtter opp om dette manifestet.

Les mer

Rapport fra litteraturpolitisk toppmøte

I forbindelse med Bokmässan i Gøteborg i september, ble det for første gang i historien arrangert et nordisk toppmøte om lesing og litteraturpolitikk. Daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, deltok på konferansen. Her følger en oppsummering.

Les mer