Meninger og innlegg

Her finner du debattinnlegg, kronikker og meninger fra Foreningen !les.

Opprop: Visjon om et leseløft

Skal Norge fortsatt ha et lesende folk, må noe gjøres. Et samlet språk- og litteraturfelt i Norge inviterer til et løft for litteratur og lesing og fremhever fem punkter for kunnskaps- og kulturpolitikken.

Les mer

Kronikk: Lystlesing viktig for landet

«Litteraturformidling er sentralt i arbeidet med å få barn og unge til å bli glade i bøker og litteratur. Riktig bok må nå riktig leser til rett tid for å skape leselyst.» Det skriver blant annet daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll. i en kronikk i Dagsavisen 2. februar 2021. Les kronikken her.

Les mer