Meninger og innlegg

Her finner du debattinnlegg, kronikker og meninger fra Foreningen !les.

Seminar: Litteraturpolitikk for 2020-tallet

Torsdag 18. juni inviterte Forleggerforeningen ulike aktører til jubileumsseminar på Litteraturhuset i Oslo. Tema var Litteraturpolitikk for 2020. Her kan du lese innlegget til daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll.

Les mer

Høring i familie- og kulturkomiteen

Foreningen !les deltok på høring i familie- og kulturkomiteen 21. oktober vedrørende Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020. Les hva vi brukte våre 3 tilmålte minutter til å snakke om.

Les mer