Om oss

Fra venstre: Bjarte Bakken, Silje Tretvoll, Troels Posselt, Hilde Slåtto, Vibeke Røgler, Ole Ivar Burås Storø og Sigrun Feiring. Foto: Kristin Strøm 2019

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble etablert i 1997. Vi jobber for å fremme lesing i alle samfunnslag, og formidler litteratur til barn, ungdom og voksne.

Hovedmålet vårt er å inspirere befolkningen til å lese mer.

 • Vi gjør samtidslitteratur tilgjengelig for målgruppene
 • Vi gir målgruppene en arena for å lese, skrive og mene noe om litteratur
 • Vi gir lærere verktøy til å jobbe med samtidslitteratur i klasserommene i samarbeid med elever
 • Vi videreutvikler formidlerrollen i skolen og bibliotekene
 • Vi fremhever lesende forbilder

Gjennom vårt arbeid skal lesere få:

 • tilgang til kvalitetslitteratur innen ulike sjangre og i ulike formater
 • kanaler for meningsytring, kritisk lesing og samtaler om litteratur
 • økt lese- og skrivekompetanse
 • bedre ferdigheter til å reflektere og sette litteratur inn i en større sammenheng
 • møte engasjerte formidlere på ulike arenaer
 • hjelp til å etablere gode lesevaner
 • verktøy til måter å bruke litteraturen på aktivt i skolen, bibliotekene, arbeidslivet og på fritiden

Foreningen !les tar leserne på alvor uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn som leser og geografisk tilhørighet. Vi jobber for at alle skal ha bred tilgang til nyere norske og oversatte utgivelser, og legger til rette for at spesielt barn og ungdom får muligheten til å mene noe om litteraturen som skrives for dem. Fordi vi ser at dette gir elevene lyst til å lese mer.

Foreningen !les forener leserne og litteraturen. Vi legger til rette for litterære samtaler og leseopplevelser. Vi samarbeider tett med barn og ungdom, lærere og bibliotekarer, forfattere og litteratur- og formidlingsbransjen. Vi har også god dialog med leseorganisasjoner og nettverk i flere europeiske land.

Så hva gjør vi? Her følger en oversikt over våre tiltak:

I SKOLEN

Leseskogen. Er et tiltak for elever på 1. og 2. trinn. På nettsiden leseskogen.no får barna møte et univers der skogens dyr både leser og anbefaler bøker. Målet er at barna skal ha positive og hyggelige leseopplevelser de første skoleårene. På leseskogen.no får lærere, bibliotekarer og foreldre/foresatte mange tips til nyere bøker og klassikere som egner seg for høytlesning i klasserommet, på biblioteket og hjemme. Lærere vil finne tips til hvordan arbeide med litteratur i klasserommet og undervisningsopplegg knyttet til flere av bøkene som anbefales. Vi er hele tiden på utkikk etter gode høytlesingsbøker, og tar gjerne imot tips på epost les@foreningenles.no.

På nettsiden blir det i tillegg en nedlastbar brosjyre som kan skrives ut og gis til foreldre/foresatte, med informasjon om hvordan de kan gjennomføre høytlesning med barna hjemme, og om viktigheten av å lese høyt for barna også etter at de har lært å lese selv.

www.leseskogen.no

Bokslukerprisen. er en leselystaksjon for elever på 5.- og 6. trinn, som ble arrangert for første gang i 2014. Påmeldte klasser mottar antologier til elevene med utdrag fra norske skjønnlitterære bøker i aldersgruppen 10-12 år. I 2018 deltok 80 000 elever. Klassene leser og stemmer på de beste utdragene. De fem beste utdragene utgjør de nominerte bøkene til prisen.Ti juryklasser over hele landet får i oppdrag å lese de nominerte bøkene og kåre en vinner. Juryklassene får underveis i leseperioden besøk avmotivator, som kommer med tips til hvordan juryelevene kan jobbe med kritisk lesing og begrunne sine meninger. I tillegg leser 20 anmelderklasser de aller nyeste bøkene og er med på å påvirke hvilke bøker som nomineres til neste års Bokslukerpris. Anmelderklassene er knyttet opp mot skole- og folkebibliotek. De mottar leseeksemplarer av aktuelle titler og får oppfølging av prosjektleder. Bokanmeldelsene publiseres på bokslukerprisen.no.

www.bokslukerprisen.no

Tid for ti. Er ein leseaksjon for elevar på 7. trinn. Aksjonen er i samarbeid med Nynorsksenteret og ein rekkje andre nynorskaktørar. Tiltaket inneheld ein antologi med utdrag frå ti nynorske titlar skrevet for målgruppa. Ei eiga nettside, www.tidforti.no, er knytt til aksjonen. Her er tekstane, lydfiler, bonusspor. aktivitetar og konkurransar tilgjengeleg. Til Tid for ti følgjer også ei lærarrettleiing som gjer lærarar tips og innspel til korleis dei kan jobba med nynorsk litteratur i klasseromma.

www.tidforti.no

tXt-aksjonen. Er Norges eldste og største lesetiltak for elever på ungdomsskolen. Aksjonen startet i 1997 og har blitt en sentral del av elevenes møte med norsk og oversatt samtidslitteratur. Hvert år meldes nærmere 130 000 på aksjonen og mottar en antologi med utdrag fra skjønnlitterære bøker innen ulike sjangre.

Til txt-aksjonen følger en egen nettside med informasjon, nyheter, tekstutdrag i digitale versjoner, lydfiler, lærerveiledning, konkurranser og bonusmateriell.

www.txt.no

Faktafyk. Ble etablert i 2012 og er et sakprosamagasin for elever på ungdomsskolen. Bladet kommer ut en gang i året, og mottas av over 70 prosent av landets ungdomsskoleelever. Faktafyk inneholder blant annet nyskrevne artikler, intervjuer og bokutdrag. Både ungdom og voksne bidrar som skribenter. Faktafyk gir elever kjennskap til sakprosatekster og motiverer til videre lesing. Magasinet er også en inngangsport til digital lesing og sammensatte tekster, og legger til rette for diskusjoner og samtale rundt tekstene i klasserommet.

Til magasinet følger en egen nettside med informasjon, tekstutdrag i digitale versjoner, lydfiler, lærerveiledning, konkurranser og bonusmateriell.

www.faktafyk.no

Uprisen – årets ungdomsbok. Er ungdoms egen kåring av den beste norske ungdomsboka utgitt inneværende år. Uprisen startet i 2007 og er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og Den kulturelle skolesekken. I Uprisen bestemmer ungdom i alle ledd. Anmelderklasser leser og skriver anmeldelser av samtlige norske ungdomsbøker. Basert på anmeldelsene nomineres fem bøker til prisen. Syv juryklasser over hele landet får i oppdrag å lese de nominerte bøkene og diskutere seg frem til en vinner. Underveis i leseperioden får juryklassene besøk av profesjonelle kritikere. En storjury med representanter fra de syv klassene møtes under Litteraturfestivalen i slutten av mai hvert år for å avgjøre hvem som vinner Uprisen. Prisen deles ut under festivalen med juryklasser og nominerte forfattere til stede. I løpet av festivalen får elevene også møte de nominerte forfatterne til samtale.

Til aksjonen følger en egen nettside med informasjon, nyheter, bokanmeldelser og historikk. På Uprisen oversatt, kan elever anmelde oversatte ungdomsbøker. Alle klasser som deltar følges tett opp av Foreningen !les, og lærerne til anmelder- og juryklassene inviteres til et eget seminar i forkant av leseperioden.

www.uprisen.no

Rein tekst. Er en tilsvarende aksjon som tXt-aksjonen, men i den videregående skolen. Rein tekst startet i 2004 og er en viktig inngangsport for elever til nyere norsk og oversatt skjønnlitteratur og sakprosa. Hvert år mottar nærmere 40 000 elever en antologi med utdrag fra forskjellige typer bøker.

Til aksjonen følger en egen nettside, tekstutdrag i digitale versjoner, lydfiler, lærerveiledning, konkurranser og bonusmateriell.

www.foreningenles.no/reintekst

Ungdommens kritikerpris. Er en litterær pris i den videregående skolen som ble etablert i 2005. En jury av profesjonelle kritikere nominerer åtte skjønnlitterære voksenbøker, som syv juryklasser fra hele Norge skal lese og vurdere i løpet av fire måneder. Underveis i leseperioden får klassene besøk av profesjonelle kritikere. En storjury med representanter fra juryklassene møtes i Oslo en uke før utdelingen for å diskutere seg frem til en vinner. Utdelingen er i Oslo i mars med klasserjuryer, nominerte forfattere, forlagsredaktører, media og kunnskapsministeren til stede. Etter selve utdelingen får elevene møte de nominerte forfatterne til nærmere samtaler.

Til aksjonen følger en egen nettside med informasjon, nyheter og historikk. Juryklassene følges tett opp av Foreningen !les, og lærerne til de juryklassene inviteres til et eget seminar i forkant av leseperioden.

www.ungdommenskritikerpris.no

ANDRE ARENAER
I tillegg til våre faste tiltak, jobber vi med litteratur og formidling på arenaer utenfor skolen og bibliotekene. Her er et utvalg:

Norgesmesterskap i slampeosi. Slampoesi forener ulike uttrykksmåter live fra scenen og skaper et spontant samspill mellom deltaker og publikum. Deltakerne må fremføre sine egne tekster i løpet av maks tre minutter og uten rekvisitter. Publikumsjuryer deler ut poeng til deltakerne på bakgrunn av fremføringen. Foreningen !les tok initiativ til NM i slampoesi i 2005 og samarbeider tett med lokale aktører, deriblant flere litteraturfestivaler, om å arrangere delfinaler. Finalen er i november hvert år i Oslo. I forkant av finalen arrangeres også en workshop for slamfinalistene. Vinneren inviteres til å delta i EM og VM i slampoesi.

Bokstart – språk fra første stund. Bokstart er et prosjekt som retter seg mot små barn (0-3 år) og deres foreldre. Ved å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til foreldre i samarbeid med helsestasjon og bibliotek, ønsker vi å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og på sikt også lese- og skriveferdigheter. Ved å samarbeide med helsestasjoner er det mulig å nå alle foreldre med små barn og sørge for at også ressurssvake familier og barn som ikke går i barnehage får et godt tilbud. Bokstart er velutprøvd internasjonalt og gjennomføres av mer enn 40 andre nasjoner verden over.

http://www.bokstart.no

Lesekiosk. Foreningen !les og Sparebankstiftelsen DNB har i samarbeid med Telenor inngått en avtale om å gjøre 100 vernede telefonkiosker i hele Norge om til lesekiosker med bøker og annet lesestoff. Lesekioskene blir et tilbud med nytt innhold og aktivitet, og skal knyttes opp til lokale folkebibliotek. Målet er å fylle lesekioskene med bøker og litterær aktivitet for å gjøre gode leseopplevelser lett tilgjengelig for det norske folk. Lesekioskene skal gjøre det enkelt å ta med seg og sette fra seg bøker.

den boka. denboka er en nasjonal kampanje for å fremme lesing for aldersgruppen 15-25 år. Prosjektet er del av Bokåret 2019. Åtte litteraturorganisasjoner står bak denboka: Foreningen !les, Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Kulturtanken, Leser søker bok, Norsk Barnebokinstitutt, Norske barne- og ungdomsbokforfattere og Norsk Forfattersentrum.

www.denboka.no

Aksjon skolebibliotek. Forskning (Joron Pihl 2012) viser at rik tilgang på aktuell og interessevekkende litteratur, vekker elevenes leseengasjement. Et oppdatert, bemannet og åpent skolebibliotek er avgjørende for en elevs faglige, språklige og sosiale utvikling.

Foreningen !les gikk sammen med Leser søker bok, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk Bibliotekforening om å etablere aksjonsgruppen «Aksjon skolebibliotek». Bakgrunnen for aksjonsgruppen er et felles brev elleve organisasjoner sendte til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i januar 2017, der det ble bedt om at lovverket for skolebibliotekene skulle styrkes.

Aksjon skolebibliotek arbeider for holdningsendring og mer fokus på viktigheten av lang- og lystlesing hos barn. Dette må skje via et godt bibliotektilbud i skolehverdagen fordi det ikke er noen garanti for at det skjer i hjemmet.

Les Aksjon skolebiblioteks mål og strategi 2018-2020

Hat trick – litteratur, formidling og idrett. Hat trick ble etablert i 2012 i samarbeid med Norges Fotballforbund og biblioteksektoren. Gjennom prosjektet tilbyr vi formidlere, leseagenter, materiell og veiledning for formidling på idrettsarenaen. Vi legger til rette for litterære møter mellom leseagenter, idrettslag og unge utøvere. Som en del av prosjektet fremhever vi også lesende forbilder fra idrettsmiljøet og holder foredrag om idrett og lesing. Les mer her:

https://foreningenles.no/formidling/idrett/om-hat-trick

Les for meg, pappa! (2009-2011). Formidlere, leseagenter, besøkte foreldremøter for å snakke om verdien av høytlesing og presentere potensielle høytlesingsbøker. Det ble arrangert flere seminarer med leseagenter, og utdelt 60 000 antologier med utdrag fra høytlesingsbøker og bøker rettet mot mannlige lesere.

https://foreningenles.no/formidling/les-for-meg-pappa/rapport-av-prosjektet

Idrett og lesing (2006-2008). Prosjektet flyttet litteratur og formidling ut av bibliotekene og inn på idrettsarenaen for å gjøre bøker og presentasjoner tilgjengelig for unge lesere. Det ble arrangert flere seminarer med formidlere, garderobebibliotekarer, og representanter fra idretten, og besøk til ulike idrettslag i samarbeid med formidlere, forfattere og toppidrettsutøvere. Prosjektet motiverte formidlere til å drive oppsøkende litteraturformidling, og topputøvere til å lese mer og stå frem som lesende rollemodeller.

https://foreningenles.no/formidling/idrett/idrett-og-lesing-2006-2008

Leselyst – Lost in translation (2008-2011). Hovedmålene var å skape positive og lystbetonte møter mellom ungdom med flerkulturell bakgrunn og litteraturen. Det ble gjennomført seminarer i Oslo, Tønsberg og Tromsø under prosjektperioden. I tillegg ble tre utvalgte tekster i antologiene til tXt-aksjonen og Rein tekst oversatt til urdu, somali og arabisk. Prosjektet bidro til å etablere positive holdninger til lesing og litteratur blant målgruppa, og til forbedring av lesevaner og ferdigheter. Samtidig benyttet tiltaket ungdom som en ressurs i arbeidet med å identifisere hindre for leselyst og hvordan disse kan overkommes. Erfaringer ble spredt innen skoleverket og litteraturformidlingsmiljøet. Videre promoterte tiltaket litteraturen og formidlingen av den som mulige yrkesveier for å sikre et kulturelt mangfold i det litterære Norge.

Leseåret 2005. Foreningen !les tok initiativ til Leseåret 2005 og fikk etter hvert støtte fra daværende ABM-utvikling og Utdanningsdirektoratet. Målet var å få flere mennesker til å lese flere bøker, gjøre større deler av den norske litteraturen kjent for flere, og inspirere ungdom til å oppdage bøkenes verden. Videre var det et mål å bruke Leseåret til å initiere prosjekter som også kunne opprettholdes i fremtiden. Gjennom Leseåret nådde Foreningen !les ut til rundt 300 000 mennesker. Flere tiltak ble etablert og er fortsatt en viktig del av foreningens arbeid, deriblant Rein tekst, Ungdommens kritikerpris, NM i poesislam og Idrett og lesing.

Leseåret 2010. Ble satt i gang av Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket. Foreningen !les hadde en sentral rolle. I løpet av året ble det gjennomført flere formidlingstiltak i og utenfor bibliotekene, deriblant arbeidsplasser, foreldremøter i skolen og andre arenaer hvor litteratur og formidling ikke er vanlig. Leseåret 2010 hadde også et mål om å øke lesekompetansen og litteraturinteressen blant voksne som i utgangspunktet leste lite, og fremheve mannlige lesende forbilder.

Les mer om våre formidlingstiltak på andre arenaer på https://foreningenles.no/formidling

Les mer om Foreningen !les på www.foreningenles.no

Foreningen !les har per i dag 40 medlemmer. Vi har plass til flere. Ønsker din organisasjon å bli medlem, ta kontakt med oss på les@foreningenles.no eller telefon 941 29 000.

Foto: Kristin Strøm