Personvernerklæring for Foreningen Les

Behandlingsansvarlig 

Daglig leder er på vegne av Foreningen !les behandlingsansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger.  

Personopplysninger som lagres 
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer og brukere: Navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og medlemsbedriftens organisasjonsnummer. I en tidsbegrenset periode lagrer vi også nødvendig informasjon for å kunne utbetale honorar og lønn for personer som har utført et oppdrag fra Foreningen !les. 

Når du besøker nettsiden foreningenles.no lagrer vi besøksstatistikk i Google Analytics der brukerdata som standard lagres i 26 måneder. 

Formål med behandlingen 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser til våre medlemmer og til brukerne av våre tjenester. 
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med den avtalen medlemmene og brukerne våre har med oss.

Grunnlaget for behandlingen 
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle medlemsforpliktelene og avtalen om bruk av våre tjenester. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service via e-post og telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og på våre nettsider i forbindelse med avtale om medlemskap, deltagelse i våre tiltak eller bestilling av tjenester som for eksempel nyhetsbrev.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).


Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som for eksempel fraktselskap vi til enhver tid benytter. 

Vi gir Hurd Økonomi & regnskap AS de opplysningene som er nødvendige for å administrere utbetaling av lønn, feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt rapportering til offentlige myndigheter om arbeids- og inntektsforhold.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med organisasjoners medlemskap, påmelding på våre tiltak eller bruk av våre tjenester lagres i vårt aktive medlems- og kunderegister i 5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: 

E-post: 

les@foreningenles.no

Foreningen !les

c/o Sentralen

PB. 183 Sentrum

0157 Oslo