Prosjekter

Her er en oversikt over alle prosjekter og aksjoner som Foreningen !les står bak.

Bokstart – språk fra første stund

Bokstart er et prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjon og bibliotek. Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og senere barnas lese- og skriveferdigheter.

Les mer

Lesekiosk

Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen !les støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet består i å fylle 100 vernede telefonkiosker med bøker for å gjøre litteratur og gode leseopplevelser lett tilgjengelig.

Les mer

Bokslukerprisen

Bokslukerprisen er en leselyspris for elever på mellomtrinnet. Aksjonen ble arrangert for første gang i 2014.

Les mer

Tid for ti

Tid for ti er ein leseaksjon for 7. trinn i samarbeid med Nynorsksenteret, Samlaget og andre nynorskaktørar.

Les mer

tXt-aksjonen

tXt er en gratis antologi til ungdomsskoler over hele landet med utdrag fra nyere norske og oversatte ungdomsbøker.

Les mer

Faktafyk

Faktafyk er et sakprosamagasin for ungdom med nyskrevne artikler, intervjuer og bokutdrag.

Les mer

Rein tekst

Rein tekst er en gratis antologi til videregående skoler, satt sammen av utdrag fra skjønnlitteratur og sakprosa. Rein tekst inneholder noe for enhver smak.

Les mer

Ungdommens kritikerpris

Ungdommens kritikerpris er en av landets mest respekterte litteraturpriser og involverer nærmere 200 elever i videregående skole.

Les mer

Hat trick

Gjennom prosjektet "Hat trick - litteratur, formidling og fotball" legger Foreningen !les til rette for litteratur og formidling på fotballarenaen. Prosjektet fremhever også lesende rollemodeller fra fotballmiljløet.

Les mer