Prosjekter

Her er en oversikt over alle prosjekter og aksjoner som Foreningen !les står bak.

Bokstart – språk fra første stund

Bokstart deler ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjon og bibliotek. Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og senere barnas lese- og skriveferdigheter.

Les mer

Les og lek

Les og lek er et nytt leseprosjekt for barn på SFO og AKS, 1.-4. klasse. Ti utvalgte bildebøker er utgangspunkt for leker og aktiviteter til bruk sammen med barna. Målet er å gi barna felles leseopplevelser og stimulere barnas fantasi og kreativitet.

Les mer

Bokslukerprisen

Bokslukerprisen er en leselyspris for elever på mellomtrinnet. Aksjonen ble arrangert for første gang i 2014.

Les mer

Tid for ti

Tid for ti er ein leseaksjon for 7. trinn i samarbeid med Nynorsksenteret, Samlaget og andre nynorskaktørar.

Les mer

Bokprat

I prosjektet Bokprat på 7. og 8. trinn ser vi nærmere på hvordan litteratur kan fungere som en samtalestarter om vanskelige temaer.

Les mer

tXt-aksjonen

tXt er en gratis antologi til ungdomsskoler over hele landet med utdrag fra nyere norske og oversatte ungdomsbøker.

Les mer

Faktafyk

Faktafyk er et sakprosamagasin for ungdom med nyskrevne artikler, intervjuer og bokutdrag.

Les mer

Samles

Rein tekst er en gratis antologi til videregående skoler, satt sammen av utdrag fra skjønnlitteratur og sakprosa. Rein tekst inneholder noe for enhver smak.

Les mer

Ungdommens kritikerpris

Ungdommens kritikerpris er en av landets mest respekterte litteraturpriser og involverer nærmere 200 elever i videregående skole.

Les mer

Lesekiosk

Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen !les støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet består i å fylle 100 vernede telefonkiosker med bøker for å gjøre litteratur og gode leseopplevelser lett tilgjengelig.

Les mer

Idrettens lesedag

Med Idrettens lesedag vil vi formidle et bredt utvalg av litteratur, skape aktiviteter som kombinerer idrett og lesing, legge til rette for arrangement og samtaler, og synliggjøre lesende forbilder. Målet er at Idrettens lesedag skal bli en årlig dag som markeres i skoler, bibliotek, idrettslag, litteraturhus, bokhandlere og arbeidsplasser.

Les mer