Podkast: unge !leser

I podkasten unge !leser snakker unge lesere om bøker med forfattere og hverandre. Opptakene er fra forfattersamtaler i forbindelse med Uprisen og Ungdommens kritikerpris.

Lytt her!

Se og les: I takt og utakt med kritikken

Se og les barne- og ungdomslitteraturkonferanse arrangeres i Bergen 14.-16. februar. Tema for konferansen er «Takt og utakt». Mandag 14. februar klokken 1100-1400 arrangerer Foreningen !les et forseminar på Bergen Off. Bibliotek.

Les mer

Boktips: Folkehelse og livsmestring

Som tverrfaglig tema i skolen skal Folkehelse og livsmestring «gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.» Vi har samlet et utvalg boktips for ulike aldersgrupper som kan passe inn i temaet.

Les mer