Opprop: Visjon om et leseløft

Skal Norge fortsatt ha et lesende folk, må noe gjøres. Et samlet språk- og litteraturfelt i Norge inviterer til et løft for litteratur og lesing og fremhever fem punkter for kunnskaps- og kulturpolitikken.

Les mer

  Uprisen er 15 år!

  Ideen om Uprisen ble født i 2006. Samme år ble årets 9. klassinger satt til verden. I mai 2021 deles Uprisen ut for 15. gang av sju juryklasser bestående av 15-åringer. Vi i Foreningen !les vil gjerne markere begivenheten gjennom skoleåret.

  Les mer

  Foreningen !les på NRK Nyhetsmorgen

  SSBs Norsk mediebarometer 2020 viser at kvinner mellom 16-24 år leser mindre. Daglig leder i Foreninge !les, Silje Tretvoll, var i den forbindelse gjest i NRK Nyhetsmorgen torsdag 29. april.

  Les mer