Podkast: unge !leser

I podkasten unge !leser snakker unge lesere om bøker med forfattere og hverandre. Opptakene er fra forfattersamtaler i forbindelse med Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris.

Lytt her!

Lesing på Arendalsuka

Foreningen !les og en rekke andre aktører på litteraturfeltet er til stede på Arendalsuka 15.-19. august. Se en oversikt over anbefalte programposter her.

Les mer

Skolebibliotekar: Elisabeth Walsøe Wøhni

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Les mer

Aron elsker bøker

For Aron Luvi Forsetlund er boklesing en ypperlig avkobling fra fotball-, håndball- og svømmetreninger. Sommerles er med på å holde leseinteressen oppe gjennom sommerferien.

Les mer

Skolebibliotekar: Anita Kvamme

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Les mer

Skolebibliotekar: Marcus Tiedemann Westbye

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Les mer