Idrettens lesedag

Idrettens lesedag torsdag 6. juni 2024 skal formidle litteratur med vekt på idrett, fremheve rollemodeller og skape aktivitet og litterære møter mellom unge lesere, utøvere og forfattere.

Les mer

Faglig fredag fra Foreningen !les

Et par fredager i måneden slipper Foreningen !les nyhetsbrevet, Faglig fredag. Her presenterer vi faglig påfyll og forskning om lesing, litteratur og formidling. Meld deg på!

Les mer

Ny nordisk barnebokkonferanse i 2025!

Norsk barnebokinstitutt, Foreningen !les og Leser søker bok viderefører Nordisk barnebokkonferanse sammen med Lillestrømbibliotekene. Den første konferansen vil arrangeres 22.-24. september 2025 i Lillestrøm kulturhus.

Les mer

Samles: Ny leseaksjon i videregående skole

Foreningen !les ble tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet til et nytt prosjekt i videregående skole for å undersøke hvordan litteratur kan være en døråpner for samtaler om mobbing, utenforskap og andre vanskelige temaer. Over de tre neste årene vil dette være tilbudet vårt for videregående i stedet for Rein tekst.

Les mer