2012/13

Til rein tekst 2012/13 har vi hentet utdrag fra følgende bøker:

rt_2012_13_nodutgang.inddHer finner du krim, romantikk, Zlatan, dokuroman, norrøn fantasy og bloggtekst –  blant annet. Alle skal finne noe de liker. Les mer om de ulike tiltakene i rein tekst under. Her finner du muligheten for klassebesøk av oversettere, oppgavesamling og bokliste.