2010/11

Foreningen !les lanserte Rein tekst for første gang i 2004. Etter et år på sidelinjen er aksjonen nå tilbake, og !les har igjen gleden av å inviterer elever i videregående skole til gode leseopplevelser av nyere norsk og oversatt litteratur.

Målet med rein tekst er å gi ungdom mellom 16 og 19 år gode leseopplevelser. I 2004 lanserte vi vår første leseaksjon i den videregående skolen. I år arrangeres rein tekst for sjette gang. Med 60 000 deltakere årlig er rein tekst landets største leselystaksjon for denne målgruppen.

Hvem kan delta?
Alle elever mellom 16 og 19 år kan være med. Invitasjonen går ut til alle landets videregående skoler. I utgangspunktet tar vi imot påmeldinger fra hele klasser og skoler, men enkeltelever kan også melde seg på.

Gratis å delta
Alt materiell er gratis og blir fritt tilsendt hvis dere melder dere på innen fristen 22. juni. Aksjonen finansieres av Foreningen !les. Det eneste vi krever i retur er at dere fyller ut et enkelt spørreskjema vi kan bruke i evalueringen av aksjonen.

Om aksjonen
Årets rein tekst-aksjon er en del av Leseåret 2010 og utviklet i samarbeid med fagbevegelsen. Lesekompetanse er en viktig faktor for å komme seg gjennom alle fagene på skolen, som igjen danner grunnlaget for yrkeskarrieren. Hvert tekstutdrag innledes med et kort intervju med en ”yrkeskjendis” innenfor hver av de 12 studieretningene. Hva har lesning betydd for dem? Hvordan har de kommet seg dit de er i dag?

Dere får pocketbøker med 13 tekstutdrag til alle elevene og et opplegg som lett kan tilpasses tiden dere har til rådighet. Elevene får møte tekster de ikke finner i lærebøkene, og i antologien skal det være noe for enhver smak. Vi håper at elevene vil oppdage nye tekster, forfattere og sjangre!

Det er mange veier til leseglede. Vi lar det være opp til den enkelte lærer og skole hvordan dere ønsker å bruke pocketbøkene. Bøkene kan deles ut til elevene for fri lystlesing (sett gjerne av tid på skolen!). Det er også mulig å bruke aksjonen mer aktivt i undervisningen. Tekstene kan leses høyt og diskuteres. De kan brukes som utgangspunkt til diskusjoner, foredrag og andre oppgaver rundt temaer som er beskrevet i læreplanen.

For ytterligere å inspirere til lesing oppfordrer vi alle elever til å delta i quizen vår på www.txt.no. Alle spørsmålene vil være hentet fra tekstantologien. Tre elever vinner hvert sitt lesebrett. Og ti klasser vinner et forfatterbesøk.

I tråd med Kunnskapsløftet

Utdrag fra læreplanen i norsk:

“Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, refleksjon og vurdering. I tillegg skal faget (…) motivere til utvikling av lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner.”

“Mål for opplæringen er at eleven skal kunne tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk.”

Hver klasse får tilsendt:

  • 30 pocketbøker. Læreren og alle elevene får hver sin pocketbok med 13 tekstutdrag. Se bokliste på www.foreningenles.no.
  • Lærerveiledning. Tips til hvordan tekstene kan brukes i klassen,
  • (Lydbok.) Må bestilles! Lydboken er i mp3-format og kan også spilles av i Daisy-spillere. Vi forbeholder oss retten til eventuelt å endre store bestillinger.

Når er aksjonen?
Påmeldingsfrist er 22. juni. Materiellet blir sendt ut allerede i starten av august, og dere kan begynne med en gang dere mottar det. Svarfristen på konkurransen er 1. desember.

Konkurranser og premier
Alle elevene oppfordres til å delta i quizen på txt.no. Ved å svare på spørsmålene om tekstutdragene, er de med i konkurransen om å vinne tre lesebrett. I tillegg vil ti klasser vinne et forfatterbesøk.

Hjemmesider

www.foreningenles.no
Her finner du som lærer eller bibliotekar alt du må vite om aksjonen. Her ligger et elektronisk påmeldingsskjema og et evalueringsskjema. Lydboken kan også lastes ned her.

www.txt.no
Dette er nettsiden som henvender seg til elevene. Her vil de finne informasjon om aksjonen, lese- og skrivetips og konkurransequizen.

Hvordan melde seg på?
Meld dere på via www.foreningenles.no. Dere vil motta en e-postbekreftelse på at bestillingen er registrert. Dere kan også sende inn kupongen på baksiden. Se kontaktinformasjon der. De som melder seg på innen fristen, 22. juni, får materiellet gratis. Det eneste vi krever i retur er at dere fyller ut et spørreskjema vi kan bruke i evalueringen av aksjonen.

Om oss
I 2004 lanserte vi vår første leseaksjon i den videregående skolen, rein tekst, som i år arrangeres for sjette gang. Med 60 000 deltakere årlig er rein tekst landets største leselystaksjon for denne målgruppen.

Foreningen !les er en ideell forening med medlemmer fra hele bredden av bok-Norge; bibliotekene, forleggerne, bokhandlerne, skribentene og aktører fra utdanning og forskning. Vi har til formål å spre engasjement for lesing i hele befolkningen, og er en av de fremste formidlerne av litteratur som kunst og kultur i norsk skole. Vi mottar driftsmidler over statsbudsjettet fra Kultur- og kirkedepartementet og fra medlemsorganisasjonene våre. Les mer om hvem som står bak oss og våre prosjekter på www.foreningenles.no.

Konkurranseopplegg på www.txt.no
Mer informasjon på www.foreningenles.no