2007/08

Kjære lærere og bibliotekarer!
Velkommen til årets leseaksjon i videregående skole, rein tekst. I denne pakken finner dere alt som behøves for å delta i aksjonen. Pakken inneholder klassesett à 30 bøker og en DVD. Hver elev som deltar skal få én bok til odel og eie. Dersom skolen ønsker bøker til gjenbruk, kan det bestilles på nettsiden vår. Målet med aksjonen er å gi elevene et positivt møte med litteraturen. I år gir vi rekordmange elever denne muligheten. Elevene på din skole er blant 60 000 påmeldte til aksjonen.

Gratis leselyst!«Det er overhengende fare for å bli smittet av leselyst ved å delta i denne aksjonen. Vaksine fi nnes ikke, og vi håper på stor smittefare via munn til munn-metoden. Begynn å les bøker nå, og få opplevelser for livet! «- Ketil Kolstad, daglig leder i Foreningen !lesHva er rein tekst?
Med 60.000 deltakere årlig er rein tekst landets største leselystaksjon for videregående skole.

Målet med rein tekst er å gi elevene lyst til å lese bøker. Hver elev får en pocketbok som presenterer utdrag av norsk samtidslitteratur og oversatte tekster fra verdenslitteraturen. Elevene får møte tekster de ikke fi nner i lærebøkene. Med en konkurranse med fi ne premier knyttet til tekstene, håper vi å pirre leselysten hos nye grupper, og å gi elevene et verdifullt innblikk i den litteraturen som ikke er pensum.

Hvem kan være med?
Alle 16- til 19-åringer kan være med. Invitasjonen går ut til alle landets videregående skoler. I utgangspunktet tar vi imot påmeldinger fra hele klasser og skoler, men enkeltelever kan også melde seg på. Det koster ingenting å være med for de 60.000 første påmeldte – både materiell og utsending er gratis. Det eneste vi ber om til gjengjeld er at dere svarer på en spørreundersøkelse i etterkant av aksjonen.

Hva går konkurransen ut på?
Utdragene i pocketboka er henta fra både norske og oversatte tekster, fra både fag- og skjønnlitteratur. Vi har fått med oss skuespillere på å lage en video basert på tekstene. Elevenes oppgave er å fi nne koblinger mellom tekstene i boka og videosnuttene på dvd-en. På denne måten håper vi å motivere elevene til å lese.

Vi tror denne formen for konkurranse egner seg godt for gruppearbeid. Vi åpner både for klassesvar og individuelle besvarelser. Alle kategorier blir premiert. Vi legger også ut en ny nettbasert konkurranse hver uke. Ved hjelp av internett og bibliotek skal elevene komme fram til en tittel, fi nne ut noe om en forfatter eller rett og slett fi nne en passasje i en bok. Det blir delt ut egne premier i denne konkurransen hver uke i aksjonsperioden. Dere kan selv velge hvilket omfang dere vil at aksjonen skal ha – tiden styrer dere selv. Det følger med et ark med tips om hvordan dere kan bruke aksjonen.

Hver klasse får tilsendt

*  30 pocketbøker. Læreren og alle elevene får hver sin pocketbok med 10-14tekstutdrag, hentet fra tegneserie, fagbok, og norsk og oversatt skjønnlitteratur.
* Dvd. Dvd-en varer i 10-20 minutter. Den gir elevene en innføring i reglene itillegg til at den inneholder dramatiseringene som er grunnlaget for konkurransen
* Veiledningsark til læreren. Beskrivelse av aksjonen og forslag til bruk.

Konkurranseopplegg på nettet, www.txt.no
Mer informasjon på www.foreningenles.no

Når er aksjonen?
Påmeldingsfrist er 22. juni.
Aksjonen varer i to måneder, fra 17. september til og med17. november. Med to måneders aksjonsperiode har dere frihet til selv å velge når dere vil gjennomføre den. Materiellet blir sendt ut allerede i midten av august, og dere kan begynne med en gang dere mottar det.

Premier

*  Fine premier til tre individuelle vinnere
*  Bokpremier til en klasse i hvert fylke
*  Dvd-er, bøker eller lydbøker til vinnere av ukeskonkurransene

Hvordan melde seg på?
Det enkleste og raskeste er å melde seg på via www.foreningenles.no. Dere vil da motta en epostbekreftelse på at bestillingen er mottat. Dere kan også sende inn kupongen på baksida pr post eller faks, Påmeldingen må være hos oss senest 22. juni. Merk av antall rein tekst-pakker dere vil ha. De første
60.000 får materiellet gratis, så det lønner seg å være tidlig ute. Den eneste forutsetningen for å få materiellet gratis er at dere i etterkant fyller ut et spørreskjema vi kan bruke i evalueringen av aksjonen.

«Strategiplanen «Gi rom for lesing!» har ført til et mylder av tiltak for åstimulere leselyst, særlig hos elevene i barneskolen. Det er veldig bra,men vi i Utdanningsdirektoratet er også opptatt av å få leselysten inni videregående. Her har Foreningen !les gjort en kjempeinnsats med åspre dagens litteratur til skolene kombinert med spennende opplegg.60 000 påmeldte til «rein tekst» i 2006 vitner om at !les treffer blink bådehos lærere og elever. »

– Ellen Sundt, Utdanningsdirektoratet

Læreplan og skolebruk
Rein tekst inngår i strategiplanen Gi rom for lesing.
I Læreplan i norsk, side 1, 3 og 9, står dette:

«Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom foropplevelse, refl eksjon og vurdering. I tillegg skal faget (…) motivere til utviklingav lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner.»

«Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kanvære satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeidmed tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster,film og teater.»

«Mål for opplæringen er at eleven skal kunne tolke og refl ektere over innhold,form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosapå bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk»

29. mars 2007

Bokliste

Disse bøkene har vi hentet utdrag fra til Rein tekst 2007: Svermen Frank Schätzing Oversatt av Kari Bolstad Aschehoug, 2007 Fabrikken uten hjerte Sverre Knudsen Damm, 2006 Ser hodet mitt stort ut med denne? Randa Abdel-Fattah Oversatt av Kirsti Øvergaard Damm, 2007 Hitler, Jesus og farfar Lene Ask Jippi forlag, 2006 104 : roman Christopher […]

Les mer

Plakat

I år hadde vi desverre ikke råd til å produsere plakat til aksjonen. Som en liten erstating kan dere laste ned PDF av plakaten og skrive den ut selv.  rt_plakat_2007 28.09 Mb

Les mer

Vinnere

Til alle vinnere av rein tekst 2007: GRATULERER!!! Fasit Egon: Den neste er den beste Louise: Slanger, piercing Pirkko: Ser hodet mitt stort ut med denne? Svenn: Terningmannen Pølsemannen: Svendsens catering Klassevinnere Oppland Vargstad videregående skole, klasse 2IU, v/ Marit Viktoria Løkkeberg Telemark Bamble videregående skole, klasse 1STC/D, v/ Trine Marit  Fostervoll Nordland Bodin vgs […]

Les mer