felles_bokhylle_liten_forside

Foreningen !les

Foreningen !les jobber for å fremme lesing i alle lag av befolkningen - og spesielt hos ungdom i alderen 13 til 19 år.


Om Foreningen !les

Forbilder: Mari Knudsen og Erik Nevdal Mjelde fra Lillestrøm snakket om fotball og lesing til de unge tilhørerne. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

Hat trick på Åråsen

I forkant av Lillestrøms første hjemmekamp arrangerte klubben og Foreningen !les en seanse med fotball og litteratur.

Les mer
Pamelding

Påmeldinger til Faktafyk og Rein tekst

Vi klargjør påmeldingsskjemaene våre for nye aksjoner i ungdomsskolen og i den videregående skolen. Ønsker du å bestille dette skoleårets materiell av Faktafyk (ungdomsskolen) og Rein tekst (den videregående skolen) kan du sende bestillingen på e-post.

Les mer
FORMIDLINGSHEFTE.indd

Hefte om formidling

Foreningen !les arrangerte i 2012 og 2013 formidlingskurs i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og fylkesbibliotekene. Vi har oppsummert kursene ved å utgi et hefte om formidling. Dere kan bla i hetet her, men det kan også bestilles fra oss. Ta kontakt med prosjektleder Ole Ivar Burås Storø på ole@foreningenles.no.

Les mer