Vekk appetitten

Foreningen !les inviterer til leseaksjon i videregående skole - rein tekst. Målet er å gi ungdom mellom 16 og 19 år gode leseopplevelser. Det er gratis for de første 75 000 som melder seg på. Dere får pocketbøker til alle elevene, en DVD med oppgaver knytta til tekstene, og et opplegg som lett kan tilpasses tiden dere har til rådighet. Vinnerne premieres med iPod-er.

Kjære lærere, elevråd og skolebibliotekarer«På en skole med mange lesesvake elever, som Strømmen, er rein tekst akkurat det som trengs for å skape entuasiame for lesing og gi lærerne et aldri så lite spark bak for å arbeide med leselyst. Derfor meldte vi like godt på hele skolen i år som i fjor.»- Kristine Helgesen, skolebibliotekar Strømmen vgs.Når vi for tredje år på rad inviterer til leseaksjonen rein tekst, kan vi slå fast at det er landets største leselystaksjon for videregående skole. I fjor hadde vi 60.000 påmeldte, i år ligger det an til å bli flere. rein tekst er en konkurranse som skal gi elevene lyst til å lese bøker.
Aksjonen presenterer utdrag fra norsk samtidslitteratur og tekster oversatt fra verdenslitteraturen. Hver elev får en pocketbok med utdrag fra tekster de ikke møter i lærebøkene. Med en konkurranse knyttet til tekstene, med fine premier, håper vi å pirre leselysten hos nye grupper, og å gi elevene et verdifullt innblikk i den litteraturen som ikke er pensum.Hvem kan være med?
Alle 16- til 19-åringer kan være med. Invitasjonen går ut til alle landets videregående skoler. I utgangspunktet tar vi imot påmeldinger fra hele klasser og skoler, men enkeltelever kan også melde seg på. Det koster ingenting å være med for de 75.000 første påmeldte – både materiell og utsending er gratis.

Hva går aksjonen ut på?

Utdragene i pocketboka er henta fra både norsk og oversatt litteratur, og fra både fag- og skjønnlitteraturen. Vi har fått med oss skuespillere på å lage en video med dramatiseringer av tekstene. Elevenes oppgave er å finne koblinger mellom tekstene i boka og dramatiseringene på videoen. På denne måten håper vi å motivere elevene til å lese. Vi tror denne formen for konkurranse egner seg godt for gruppearbeid. Vi åpner både for klasse- og gruppesvar, og for individuelle besvarelser. Alle kategorier blir premiert.

Det blir også lagt ut en nettbasert konkurranse hver uke. Ved hjelp av internett, leksikon og bibliotek skal elevene komme fram til en tittel, finne ut noe om en forfatter eller rett og slett finne en passasje i en bok. Det blir delt ut egne premier i denne konkurransen hver uke i aksjonsperioden. Dere kan selv velge hvilket omfang dere vil at aksjonen skal ha – den er egnet til å bruke både lite og mye tid på. Det følger med et ark med tips om hvordan dere kan bruke aksjonen.

Hver klasse får tilsendt

* 28 pocketbøker. Læreren og alle elevene får hver sin pocketbok med 10-14 tekstutdrag, hentet fra tegneserie, fagbok, og norsk og oversatt skjønnlitteratur.
* 2 plakater.
* Veiledningsark til læreren. Beskrivelse av aksjonen og forslag til bruk.
* DVD. Varer i ca 20 minutter. Den gir elevene en innføring i reglene for aksjonen, i tillegg til at den inneholder dramatiseringene som er grunnlaget for konkurransen.

Konkurranseopplegg på nettet, www.txt.no

Premier

* 1. premie: iPod 60GB, 2. – 4.-premie: iPod nano 4GB
* Bokpremier til en klasse/gruppe i hvert fylke
* DVD-er til vinnere av ukeskonkurransene

Hvordan melde seg på?
Alt dere trenger å gjøre er å fylle ut kupongen på baksiden av informasjonsbrosjyren og sende den til oss innen 22. juni. Merk av hvor mange rein tekst-pakker dere vil ha på kupongen, så sender vi materiellet med Linjegods. Bestillingen kan også fakses eller sendes elektronisk.
Faksnummer: 22 400 601, påmeldingsskjema finnes på www.foreningenles.no.
De første 75.000 får materiellet gratis, så det lønner seg å være tidlig ute.

«Strategiplanen «Gi rom for lesing!» har ført til et mylder av tiltak for å stimulere leselyst, særlig hos elevene i barneskolen. Det er veldig bra, men vi i Utdanningsdirektoratet er også opptatt av å få leselysten inn i videregående. Her har Foreningen !les gjort en
kjempeinnsats med å spre dagens litteratur til skolene kombinert med spennende opplegg. 60 000 påmeldte til «Rein tekst» i 2005 vitner om at !les treffer blink både hos lærere og elever.»

– Ellen Sundt, Utdanningsdirektoratet

Læreplan og skolebruk
Rein tekst inngår i tiltaksplanen Gi rom for lesing.
I læreplanverket for videregående opplæring, 1998, side 5 og 11 står det:

» Arbeidet med litteratur har brei plass i norskfaget, både fordi litteraturen representerer ei viktig side ved norsk kulturhistorie, og fordi lesing har mykje å seie for personleg og språkleg modning og utvikling. God litteratur er ein viktig stimulans både etisk og estetisk og gir elevane perspektiv på eigne røynsler. Samstundes gir litteraturen døme på korleis røyndommen kan formulerast og utforskast gjennom språket
….
Det er eit mål at arbeidet med litteraturen skal skape interesse for og glede over å lese litteratur»

Når er aksjonen?
Påmeldingsfrist er 22. juni. Aksjonen varer i to måneder, fra 15. september til 15. november, slik at dere har frihet til selv å velge når dere vil gjennomføre den. Materiellet blir sendt ut allerede i midten av august, og dere kan begynne med en gang dere mottar det.

Hvor mange klassesett trenger jeg?
Finn ut hvor mange elever og lærere på skolen som skal være med og del på antall pocketbøker det er i et klassesett (28 stk). Rund av oppover til hele klassesett.

06. april 2006