2003: Dramatisk

Årets tXt-aksjon er den sjette Foreningen !les arrangerer.

I år fikk vi tilskudd fra Læringssenteret og Utdanningsdepartementet. Dette førte til at vi kunne tilby alle ungdomsskolene i Norge å være med på aksjonen gratis. Dette har vært med på å gi den rekordstore oppslutningen på hele 135 000 påmeldte.

Målgruppen er 13 – 16-åringer, og konkurransen vil pågå fra 16. oktober til 16. november 2003.

Hva gjør dere?
Tekstheftene inneholder fjorten tekstutdrag. Ved å lese høyt eller på egen hånd og se på videoen oppfordres alle som deltar til å finne ut hvilke ti av i alt fjorten tekster skuespillerne har dramatisert. Ved å sende inn svarene – som er titlene på bøkene utdragene er hentet fra – til !les deltar en i konkurransen og er med i trekningen om premier.

Man kan delta klassevis og elevene kan i tillegg sende inn svar hver for seg. Nitten klasser, en fra hvert fylke, vinner bokpakker med 30 bøker. Blant disse nitten trekkes det ut en klasse som vinner et videokamera. Det kåres også tre enkeltvinnere der førstepremien er et videokamera. Andre- og tredjepremie er bokpakker.

Videofilmen
Videofilmen består av to deler. En instruksjonsdel der forholdet mellom tekst og drama blir forklart og illustrert av tusenkunstner Vera Micaelsen, regissør Arild Østin Ommundsen, skuespiller Henrik Mestad og daglig leder av Foreningen !les Aslak Sira Myhre. Del to er selve konkurransen, der skuespillere veldig kort har dramatisert ti av tekstutdragene fra pocketboken.

Egne dramatiseringer
Vi ønsker også at tekstene vi har valgt ut kan inspirere dere til å lage egne dramatiseringer basert på noen av de rådene vi har gitt i videoen.

Dramatiseringene skal være på maks 3 minutter. Vi ser helst at opptakene blir levert som datafil brent på cd, men vi tar også imot VHS eller DV-tape

En kontaktperson fra hvert fylke har satt sammen en jury. Alle fylkesinnsendte dramatiseringer vil bli vurdert og to vinnere fra hvert fylke vil delta i den nasjonale konkurransen. De 38 vinnerne vil bli vurdert av en jury bestående av bla. skuespiller Henrik Mestad, tusenkunstner Vera Micaelsen og forfatter Erlend Loe. Juryen vil plukke ut ti kandidater som vil bli vist på våre nettsider, www.txt.no, der man i løpet av en drøy uke kan stemme på hvilken dramatisering som bør vinne.

Den nasjonale vinnergruppen får et videoproduksjonskamera. Andre- og tredjepremie er DVD-er og bokpakker.

Hjelp til dere som skal lage egne dramatiseringer

Vi har laget en netthjelpside der dere finner lenker som kan gi nyttige tips.

Lykke til med konkurransen!

Kronikk

Daglig leder i Foreningen !les Aslak Sira Myhre skriver om litteratur og banning i Stavanger Aftenblad.

Les mer

Bokliste

Her finner du en oversikt over bøkene vi har hentet utdrag fra til årets aksjon.

Les mer

Hva skjer hvor?

På denne siden kan du lese om planlagte aktiviteter i forbindelse med årets tXt-aksjon.

Les mer

Tema

Her kan du lese en tekst skrevet av Vera Micaelsen.

Les mer