Hva skjer hvor?

På denne siden kan du lese om planlagte aktiviteter i forbindelse med årets tXt-aksjon.

På denne siden kan du lese om planlagte aktiviteter i forbindelse med årets tXt-aksjon. Vi håper siden kan være til inspirasjon og hjelp til selv å gjøre noe ekstra i aksjonsperioden, 16. oktober til 16. november. En slik idébank krever imidlertid at det kommer inn informasjon til oss som vi kan legge ut. Vi håper derfor dere vil sende oss en e-post der dere forteller litt om hva dere har planer om å gjøre.

Romsås i Oslo

Vi vil bare fortelle dere at vi har hatt et vellykket forfatterbesøk i
forbindelse med Aksjon tXt Dramatisk. Vi på biblioteket her på Romsås fant ut at vi ville gjøre et framstøt overfor bydelens ungdomsskole og få elevene til å være aktive i aksjonen.

Vi fikk respons fra hele 10.trinn, og de meldte seg på. Vi har søkt bydelen om penger og fått støtte til å arrangere et forfattertreff, og jeg valgte å bruke pengene på 10.klassingene i denne omgang. Så fredag 17.oktober hadde elevene i 10.klasse på Bjøråsen skole på Romsås besøk av forfatterne Pål Gerhard Olsen og Ruben Eliassen.

PGO er jo representert i antologien, så vi var veldig glad for at han
kunne komme. RE ønsket vi å ha fordi vi vet han har skrevet to bra
fantasy-bøker som har blitt veldig populære hos mange ungdommer, og fordi han er en artig fyr å ha på besøk! De to hadde tilsammen en
dobbelttime, og elevene var helt med og ga uttrykk for at de likte
dette.

Vi håper at elevene ble inspirert til både egen lesing og til å delta
aktivt med dramatiseringer fra bøkene. De skal iallefall ha en
forestilling for elever i 8.trinn med egenprodusert stoff.
Så dette har vi gjort så langt.

Hilsen
Elisabeth Svånå,
spes.bibliotekar på Romsås Servicetorg/Deichmanske Bibliotek

Drammen

I anledning tXt vil det i Drammen også i år bli arrangert et tredagers
tegneseriekurs. Vi har fått med oss vår faste kursleder Arild Midthun, og påmeldingene strømmer på. Det blir to skriveverksteder – et med Kari Sverdrup og et med Anne Grete Hollup. Vi lyser også ut en skrivekonkurranse for de unge. Hvert år velger vi oss et enkelt ord som tema for det de skal skrive om, og i år har vi enkelt nok valgt ordet «Dramatisk». De unge velger selv hva slags type tekst de vil delta med, og vi kårer to vinnere i aldersgruppen 11-14 år, og to i aldersgruppen 15-18 år. Vi planlegger en avslutning onsdag 29. oktober hvor vinnerne skal kåres. I tillegg vil Drammen kulturskole vise arbeider i tråd med skrivekonkurransens tema. Det vil også bli musikk, men hovedattraksjonen vår den kvelden er Jon Ewo.

I år har aksjon tXt i Drammen blitt lagt inn som et ledd i den store
litteraturuka som er under planlegging. Bokstreif 2003 går av stabelen i uke 42, og det vil bli litterære tilbud for alle aldre og alle interesser.
Denne uken er et samarbeid mellom Norli, Drammens teater og Drammen bibliotek. Uken åpnes mandag 13. oktober med en stor familieforestilling på bibliotekets egen scene. Der kommer byens ordfører og forfatterne Eirik Newth og Klaus Hagerup. Det vil bli fire barneforestillinger i biblioteket, en forfatterturné rundt om på de videregående skolene, et film/bok-seminar, bokmesse og mange anledninger til å møte kjente forfattere.

Tegneseriene som blir lagd under kurset skal stilles ut i Drammens teater under denne uken.

Hilsen
Inger Stenersen
Drammen bibliotek

Hordaland

I Hordaland skal vi ha to halvdagsseminar på ettermiddagen for lærarar og skulebibliotekarar. Det eine seminaret blir i Kongesalen, Radisson SAS Hotel, Bryggen, 13.oktober, og det andre blir i Norheimsund i Kvam kommune, 14.oktober. Programmet er først ein presentasjon av bøkene som er med i tXt-aksjonen, ved Ragna Helen Vestrheim frå Bok over fjord og Helge Skurtveit frå Fylkesbiblioteket, etterpå vil Frøydis Flotve frå Vestlandske teatersenter snakke om prosessen frå tekst til drama. Vi ønskjer å få til eit kort gruppearbeid for å snakke om ulike måtar vi kan dramatisere eit tekstutdrag.

Med vennleg helsing
Helge Skurtveit
Hordaland fylkesbibliotek