Om Mannen som elsket Yngve

Et utdrag fra romanen til Tore Renberg har skapt debatt. Daglig leder i Foreningen !les Aslak Sira Myhre svarer i en kronikk.

mannen_som_elsket_yngveEn av tekstene i «Dramatisk»-antologien har vakt mye oppstuss. Utdraget fra samtidsromanen Mannen som elsket Yngve av Tore Renberg har blitt kritisert for å ha et for voksent innhold. Utdraget inneholder banning og tanker om seksualitet fra en femten år gammel gutt. En del lærere og skoleledere har hevda at teksten vil legitimere negative holdninger til jenter blant elevene. Foreningen !les er ikke enig i at teksten er uegna, for mer argumentasjon rundt dette kan dere lese kronikken som daglig leder Aslak Sira Myhre har skrevet.

Noen hevder at teksten kan by på problemer i de laveste klassetrinnene hvis den leses høyt uten videre kommentering. Vi håper at de som har problemer med teksten velger en annen løsning enn å boikotte aksjonen. De aller fleste er enige at den typen språkbruk og holdninger vi møter hos hovedpersonen i Tore Renbergs roman er vanlig blant dagens ungdomsskoleelever. Vi håper at skeptiske lærere (og andre) kan bruke Renbergs litterære iscenesetting til å diskutere disse holdningene med klassen. Det er i tekstutdraget tydelige tegn på at forfatteren, og ikke minst fortelleren ikke står inne for ”sug og svelg-historien”.

Spørsmål av typen: Snakker dere sånn i fritida?”, ”Hvorfor snakker man sånn?”, ”Er det sant at det sto sug og svelg, god helg i hånda hennes tror dere?”, bør kunne være et utgangspunkt for en samtale hvis lærere mener at det er påkrevd. Ved å utelukke hele antologien, eller denne teksten, vil man ikke oppnå noe som helst, mens en slik samtale kan bringe så vel elever som lærere videre.

Til slutt vil vi bare kort si at tXt antologien ”Dramatisk” er lagd for å gi et utsyn over en del av det utvalget som finnes av litteratur for målgruppa 13-16 i dag. I denne målgruppa finner man vidt forskjellige lesere, som trenger vidt forskjellig litteratur for å få en positiv leseopplevelse. Tore Renbergs roman er tatt med som et eksempel på samtidslitteraturen. Som eksempel på denne er boka og utdraget verken særlig radikalt eller ekstremt. Alle elever vil ikke like denne teksten, men det gjelder også de 13 andre utdragene. Hvis skolen må ”stå inne for” all litteratur som skal formidles i skolen, vil det være vanskelig å gi elevene noe inntrykk av hvilken litteratur som finnes, og desto vanskeligere å gi dem leselyst. Husk at det er leselysten som er poenget med leseaksjoner.