Tidligere tXt-aksjoner

tXt-aksjonen er Norges eldste og største leselystaksjon. tXt-aksjonen har vært en årlig aksjon så lenge Foreningen !les har eksistert. Klikk deg inn på årstallene i venstre spalte og finn boklister og rapporter til aksjonene.