Tidligere tXt-aksjoner

tXt-aksjonen er Norges eldste og største leselystaksjon. tXt-aksjonen har vært en årlig aksjon så lenge Foreningen !les har eksistert, det vil si så langt i 25 år.