Lærerveiledning

Her følger en veiledning lærere kan bruke under aksjonen.

tXt-brosjyreÅrets tXt-aksjon, Dramatisk, fikk bevilget midler fra Læringssenteret og Utdanningsdepartementet slik at vi kunne gå ut å tilby aksjonen gratis. Dette har vært med på å gi en rekordoppslutning på hele 140 000 deltakere. Vi håper at dette kan gi alle en følelse av å være med på noe stort når aksjonen starter i oktober.

Hvordan få maksimalt ut av aksjonen

Det er mange måter å delta i tXt-aksjonen på og vi understreker det hvert år at det er viktig at hver enkelt finner sin form på gjennomføringen av aksjonen lokalt. Poenget fra !les sin side er å sette i gang – foreslå et lesestimulerende opplegg – og så er det opp til den enkelte lærer, bibliotekar eller bokhandler å tilpasse aksjonsinnholdet i forhold til ressurser.

Nytt av året er en egen idébankside på hjemmesidene våre, der man kan gå inn i forkant av aksjonen å få tips og ideer til aktiviteter.

Pocketboken

Aksjonsmateriellet som hovedsakelig består av en pocketbok som alle får utdelt ved aksjonsstart, er utarbeidet med tanke på målsettingen om å skape positive leseopplevelser som gir lyst til å oppsøke bøker og lese mer. Utdragene fra ny norsk og oversatt litteratur for ungdom er ment som appetittvekkere – vi håper at utdragene kan skape nysgjerrighet og lyst til å utforske teksten videre. Vi er opptatt av å vise et mangfold mht sjanger, stiltone og uttrykk. På den måten legger vi opp til at minst en av tekstene treffer hver enkelt elev slik at de får lyst til å lese mer av samme tekst eller en annen tekst av samme forfatter.

Pocketbøkene skal gis til hver enkelt elev og være deres egen private bok som de kan gjøre som de vil med. Utvalget av tekster bør gjøre det mulig å diskutere forskjellige typer litteratur med klassen, eller man kan råde forskjellige elever i forskjellig retning i tekstutvalget. Bare gjennom bruk av pocketboka og skolebibliotek/folkebibliotek og bokhandel vil man kunne spore elevene til å lese en eller flere av de bøkene det er henta utdrag fra.

Deltakelse på et minimumsnivå

Ved å lese høyt eller på egen hånd i utdragene og se på videoen oppfordres alle som deltar til å finne ut hvilke ti av i alt fjorten tekster skuespillerne har dramatisert. Ved å sende inn svarene – som er titlene på bøkene utdragene er hentet fra – til !les deltar en i konkurransen og er med i trekningen om premier. Man kan delta klassevis og elevene kan i tillegg sende inn svar hver for seg.

Gjennom å se videoen etter at man har lest pocketboka, kan klassen sammen komme farm til hvilket utdrag som henger sammen med hvilken tekst. Svarene må sendes inn slik at de er oss i hende mandag 17 november. Man kan også svare elektronisk på våre nettsider, www.txt.no. Nitten klasser, en fra hvert fylke, vinner bokpakker med 30 bøker. Blant disse nitten trekkes det ut en klasse som vinner et videokamera. Det kåres også tre enkeltvinnere der førstepremien er et videokamera. Andre- og tredjepremie er bokpakker.

Videofilmen

Videofilmen består av to deler. En instruksjonsdel der forholdet mellom tekst og drama blir forklart og illustrert av Vera Micaelsen, Arild Østin Ommundsen, Henrik Mestad og Aslak Sira Myhre. Del to er selve konkurransen, der skuespillere veldig kort har dramatisert ti av tekstutdragene fra pocketboken.

Første del er lagt opp som et reality-program, der fire mennesker får et oppdrag de skal løse i fellesskap. Denne settingen gir rom for en underliggende historie, de ulike aktørenes egentlige motiv for å stille opp, og er brukt for å gi et eksempel på dette. Denne første delen av videoen skal gi elevene et grunnlag for å starte å dramatisere sjøl. Vi tar opp sentrale begreper som konflikt, vendepunkt og fortelling. I tillegg kan du som lærer bruke de små ”big-brother”-aktige sekvensene vi har lagt inn til å skape en debatt om de konfliktene vi har med i filmen.

Den andre delen av videoen er de dramatiseringene vi har laga som dere skal gjette på, slik det er beskrevet over. Vi har prøvd å legge dramatiseringene på et relativt amatøraktig nivå, slik at de ikke virker avskrekkende på elevene når de selv skal prøve seg.

Egne dramatiseringer

Vi ønsker også at tekstene vi har valgt ut kan inspirere ungdommene til å lage sine egne dramatiseringer basert på noen av de rådene vi har gitt i videoen. Vi har en kontaktperson fra hvert fylke som vil sette sammen en jury. Alle fylkesinnsendte dramatiseringer vil bli vurdert og to vinnere fra hvert fylke vil delta i den nasjonale konkurransen. De 38 vinnerne vil bli vurdert av en jury bestående av skuespiller Henrik Mestad, tusenkunstner Vera Micaelsen og høyst sannsynlig forfatter Erlend Loe. Juryen vil plukke ut ti kandidater som vil bli vist på våre nettsider, www.txt.no der man i løpet av en to ukers periode kan stemme på hvilken dramatisering som bør vinne.

Dramatiseringene skal være på maks 3 minutter. Opptakene kan leveres på VHS, DV-tape eller som datafil.

Dramatiseringen av tekstene gir elevene en mulighet til å fordype seg i en tekst. Vi har lagt opp til at disse skal tas opp på video og sendes til oss, men det er selvsagt også mulig å jobbe med dette uten å delta i konkurransen. Elevene kan dramatisere for hverandre i klassen uten bruk av film, eller klassene kan gjøre det for hverandre.

Den nasjonale vinnergruppen får et videoproduksjonskamera. Andre-og tredjepremie er DVD-er og bokpakker.

Bibliotek og bokhandel

tXt-aksjonen er også et samarbeid med bibliotek og bokhandel. Mange steder vil disse ha utstillinger av bøkene som er med i aksjonen. Det kan være naturlig å ta med klassen(e) på et besøk til disse, og lage et opplegg i samarbeid med bibliotekar/bokhandler.

Nettside

På vårt nettsted for barn og unge – www.txt.no finner dere ideer til ulike aktiviteter.
Her legger vi fortløpende ut bokomtaler av ungdom, månedens tema, som er skrevet av Vera Micaelsen og et skjema der elevene kan komme med tilbakemeldinger til oss.
I hvilken grad dere har tilgang til internett og til bøkene det er utdrag fra i pocketboka, varierer sikkert en del fra sted til sted. Vi vet at mange skoler fremdeles har dårlig med PCer og ikke alle er koblet til nettet derfor kan det også her være naturlig for lærere å samarbeide med skolebibliotekar eller bibliotekarer ved nærmeste folkebibliotek om aktiviteter knyttet til vårt nettsted. Kanskje kan en for eksempel legge en norsktime eller to til biblioteket. Et slikt samarbeid innebærer at prosjektarbeidet blir mer omfattende for dere og for elevene og det kan være starten på, eller en videreutvikling av, en lokal nettverksbygging mellom litteraturformidlere i regionen.

Oppsummering

Vi foreslår altså en rekke tiltak dere kan sette i gang i forbindelse med tXt-aksjonen. Blant annet:

  • Lese boka og snakke om den i klassen
  • Delta i konkurransen ”sett sammen dramatisering og tekst” klassevis
  • La eleven delta i denne konkurransen enkeltvis
  • Besøke bibliotek eller bokhandel og lage opplegg der
  • La elevene lese en eller flere av bøkene vi har henta utdrag fra
  • La elevene jobbe med å lage anmeldelser av bøkene til www.txt.no
  • Bruke www.txt.no i undervisningsopplegget
  • Dele klassen i grupper og la dem jobbe med å dramatisere et helt tekstutdrag fra pocketboka.
  • La eleven framføre dramatiseringer for hverandre
  • Legge opp en eller flere av bøkene som felleslesing i klassen