Våre prosjekter i bibliotekene

Vi har laget en oversikt over hvordan våre prosjekter kan brukes i bibliotekene og hva som kan bestilles av gratis materiale.

Foreningen !les har mange ulike prosjekter som kan benyttes i og utenfor bibliotekene. Her finner du en gjennomgang av prosjektene med tips til hvordan du kan bruke dem ved ditt bibliotek.

LES FOR MEG, PAPPA!
Foreningen !les gjennomførte prosjektet Les for meg, pappa! fra 2009 til 2011. Flere av tiltakene i prosjektet er fullt mulig å videreføre selv om den offisielle støtten fra Foreningen !les ikke lenger er til stede. Vi oppfordrer bibliotekarer til å samarbeide med lærere i barnehager og grunnskoler. Det er mange spennende aktiviteter som kan gjennomføres. Noen konkrete tips:

 • Foreldremøter: Tilby barnehager og skoler formidling av høytlesingsbøker for de ansatte og under foreldremøter
 • Litteratur: Still ut høytlesingsbøker i biblioteket, gjerne sammen med litteratur du tror kan være interessant for menn
 • Menn i uniform leser: Ta kontakt med ulike arbeidsplasser og utfordre ansatte til å komme på biblioteket for å lese høyt for barn
 • Pappakvelder: Inviter fedre til biblioteket for å få tips til høytlesingssituasjoner og litteratur
 • Arbeidsplasser: Ta kontakt med lokale bedrifter og be om å få komme på arbeidsplassen for å snakke om lesing og litteratur med de ansatte. Besøket kan for eksempel foregå under et morgenmøte eller i lunsjen.

Ta kontakt med Foreningen !les på les@foreningenles.no dersom du har spørsmål. Vi hjelper deg gjerne i gang!

HAT TRICK – LITTERATUR, FORMIDLING OG IDRETT

HAT-TRICK-LITTERATUR-FORMIDLING-IDRETT-FARGER

I Hat trick oppsøker leseagenter (bibliotekarer) potensielle lesere og formidler litteratur til barn og ungdom på idrettsbanen, i garderoben eller klubbhuset. «Hat trick» jobber også på elitenivå med samarbeid med landslag og topputøvere. Spillerne på herre- og kvinnelandslaget har blant annet signert et opprop, som kort fortalt sier at selvsagt leser de, at de oppfordrer andre til å gjøre det samme og at de ønsker litteraturformidlere velkommen på deres hjemmebane. Les oppropet her.

Vil du bli leseagent og møte unge lesere på idrettsarenaen? Vi søker bibliotekarer og andre profesjonelle litteraturformidlere.

Meld din interesse til Foreningen !les og prosjektleder Ole Ivar Burås Storø.

Foreningen !les tilbyr:

 • Tilbud om bokpakker.
 • Kunnskap og erfaring i å oppsøke nye arenaer for litteraturformidling.
 • Kjennskap til nye målgrupper og muligheten til å møte dem på deres egen arena.
 • Muligheten til å gi unge idrettsutøvere gode leseopplevelser.
 • Muligheten til å invitere målgruppen til biblioteket for øvrige aktiviteter og litteraturtips.
 • Promotere bibliotekets rolle og funksjon i lokalmiljøet.
 • Videreutvikle din interesse for idrett eller etablert interesse for idrett.
 • Tilbud om å delta på seminarer i regi av Foreningen !les og møte andre leseagenter.

Leseagenten må:

 • Finne en eller flere idrettslag/idretter som ønsker å være med på prosjektet.
 • Avtale tid og sted for besøk lagledere/trenere.
 • Formidle bøker for unge idrettsutøvere.
 • Rapportere til Foreningen !les etter hvert besøk.

Les mer om Hat trick.

POESISLAM

Poesislam er en konkurranse som befinner seg i krysningspunket mellom diktopplesning, standup og spoken word. Deltakerne bedømmes både på bakgrunn av teksten de fremfører og måten de fremfører den på. Publikum bestemmer!

Poesislam på biblioteket:

 • Søk om å få arrangere delfinale i NM i poesislam.
 • Arranger lokal poesislam.
 • Arranger skriveverksted for ungdom, amatører og profesjonelle. Avslutt med framføring i biblioteket.

Meld din interesse til Foreningen !les og prosjektleder Kristine Isaksen.

UNGDOMSSKOLEN

Foreningen !les har tre årlige aksjoner i ungdomsskolen: tXt, Uprisen og sakprosamagasinet Faktafyk.

tXt – Norges største og eldste leselystaksjon i ungdomsskolen

tXt er en antologi satt sammen av utdrag fra nyere bøker for ungdom. Antologien sendes årlig ut til over 100 000 elever (i år er opplaget på 135 000). Gratis klassesett á 30 bøker sendes også til bibliotek. Målet er å skape leselyst og leseengasjement ved å presentere en bredt utvalgt av tekster. Sammen med tekstene følger gratis lydbok, lærerveiledning og plakat. Til aksjonen følger også konkurranser.

Utdragene i tXt er Foreningen !les sine utvalgte boktips for ungdom utgitt det siste året. Samlingen har noe for en hver smak: Kjærlighet, action, humor, spenning, framtid, katastrofer og fantasi.

Hvordan bruke tXt i biblioteket?

 • Antologien kan deles gratis ut i biblioteket.
 • Utstilling: ”16 bøker for ungdom”. Smakebiter i gratis antologi. Plakat følger med tXt.
 • Bokprat: Inviter eller besøk en skoleklasse og presenter og lån ut bøkene som er med i tXt.
 • Bokprat: Bruk den årlige tXt-antologien til en årlig bokpresentasjon for ungdomsskolelærere. Lærerne trenger boktips og mange kjenner tXt, men ikke bøkene. tXt kan være din inngang i skolen.
 • Bokprat: Still på foreldremøte og snakk om bøker med utgangspunkt i txt som elevene leser.
 • Kåring: Hvilket utdrag eller bok i tXt er best?
 • Ungdom anmelder bøkene som er med i tXt. Anmeldelsene legges på nett eller henges opp ved utstilling.
 • Inviter en skoleklasse til å jobbe med tXt på biblioteket. Med tXt følger en læreveiledning.
 • Forfattermøte: Inviter en av forfatterne eller oversetter som er med i tXt.

Når? Årlig aksjon på høsten. Frist for bestilling: 15. juni. Bøkene sendes ut i midten av august. Gratis materiale: Antologi, lydbok, lærerveiledning og plakat. Ingen forpliktelser.

Hvordan bestille? Bestillingsskjema på www.foreningenles.no fra 15. mai hvert år.

”De [utdragene] var spennende og jeg lånte alle bøkene og de var supre. I år fikk tXt meg til å lese MYE mere enn jeg gjorde før.” Elev om tXt 2011

Les mer om tXt.

Uprisen – årets ungdomsbok

All makt til ungdommen!

Uprisen er ungdommens egen kåring av årets beste norske ungdomsbok. Fem bøker nomineres på bakgrunn av ungdommenes anmeldelser på foreningenles.no. Alle elever i ungdomsskolealder kan anmelde bøker. De fem bøkene som får best anmeldelser og skaper mest engasjement nomineres. Syv juryklasser på 9. trinn leser og diskuterer de fem nominerte og tar den endelige avgjørelsen. Uprisen gir ordet til ungdommen og ber dem felle sin dom over bøker skrevet for dem.

Hvordan bruke Uprisen i biblioteket?

Nominasjonsprosessen:

 • Lag en anmeldergruppe på biblioteket som får førsteretten til å lese Uprisen-aktuelle bøker. Uprisen-aktuelle bøker er stort sett k-fondbøker.
 • Samarbeid med en klasse. La klassen anmelde k-fondbøkene før de fristilles på biblioteket.
 • Lag utstilling med Uprisen-aktuelle bøker.

Etter nomineringen:

 • Lokal kåring. Hvilken bok vinner i din kommune?
 • To forslag til organisering: 1. Ungdom stemmer på biblioteket. 2. Dere lager en jury bestående av ungdommer dere har kontakt med, en skoleklasse eller flere skoleklasser.
 • Utstilling med de nominerte bøkene.

Last ned plakat med de nominerte her.

Etter utdelingen:

 • Utstilling med vinneren: Ungdommens favoritt. Juryens begrunnelse henges opp.
 • Ungdom anmelder vinneren. Anmeldelsene henges opp ved utstillingen.

Når? Høsten: Nominasjonsprosessen. Frist for innlevering av anmeldelser på nett: 20. desember. Nominasjonene offentliggjøres 10. januar. Prisutdeling under Litteraturfestivalen på Lillehammer 31. mai. Gratis plakater med anmeldelsestips kan bestilles fra høsten av.

”Da dette opplegget var avsluttet, hadde over halvparten av elevene i klassen lest 1294 sider hver, og elevene leste over 20000 sider til sammen. Både elevene og jeg skulle gjerne gjort dette igjen.” Lærer Ingrid Jacobsen i Norsklæreren

Les mer om Uprisen.

Faktafyk – Nytt sakprosamagasin for ungdom

Faktafyk inneholder dokumentarstoff, anmeldelser, tester, morsomme fakta, artikler, ja, tekster om alle mulige slags saker og ting. Tekstene er en blanding av nyskrevet materiale og utdrag fra gode sakprosabøker for ungdom. Faktafyk deles gratis ut til elever på 9. trinn og folkebibliotek. Redaksjonsrådet for 2012 har bestått av fire elever på ungdomstrinnet. Opplaget i 2012 er på 135 000.

Hvordan bruke Faktafyk i biblioteket?

 • Faktafyk kan deles gratis ut i biblioteket.
 • Inviter skoleklasser og ha bokprat om fakta og sakprosabøker.
 • Utstilling: Sakprosa for ungdom. Still ut bøker som er med i Faktafyk og del ut magasinet.
 • Utstilling med magasiner og tidsskrifter.
 • Forfattermøte med sakprosaforfatter eller journalist.
 • Skriv sakprosa: Anmelderkurs med litteraturkritiker. Anmeld bøkene i tXt eller på uprisen.no.
 • Samarbeid med en lokalavis og få anmeldelsene på trykk. Lag et eget hefte med anmeldelsene.

Når? Mai til oktober. Bestilling i november. Magasinet lanseres og sendes ut. Nytt nummer lanseres høsten 2013 og høsten 2014. Magasin og læreveiledning inkludert utsendelse er gratis.

Les mer om Faktafyk.

VIDEREGÅENDE SKOLE

Foreningen !les har to årlige aksjoner i videregående skole: rein tekst og Ungdommens kritikerpris.

rein tekst – Smakebiter på gode samtidsbøker for unge voksne

rein tekst er en antologi satt sammen av utdrag fra skjønnlitteratur og sakprosa. Gratis klassesett à 30 bøker sendes ut til videregående skoler og bibliotek. Målet er å skape leselyst og leseengasjement ved å presentere et bredt utvalg av tekster. rein tekst skal inneholde noe for enhver smak. Sammen med tekstene følger gratis lydbok og lærerveiledning. Til aksjonen følger også konkurranser.

Hvordan bruke rein tekst i biblioteket:

 • Antologien kan deles ut gratis i biblioteket.
 • Bokprat: Inviter eller besøk en skoleklasse og presenter og lån ut bøkene som er med i rein tekst.
 • Bokprat: Bruk rein tekst-antologien til en årlig bokpresentasjon for lærere. Lærerne trenger boktips og mange kjenner rein tekst, men ikke bøkene. rein tekst kan være din inngang til skolen.
 • Bruk samlingen som inspirasjon i veiledning av elever som trenger råd til særoppgaven.
 • Utstilling: ”12 bøker for unge voksne”. Smakebiter i gratis antologi.
 • Rein tekst er Foreningen !les sine boktips fra det siste året. Antologien egner seg som utgangspunkt for presentasjon/foredrag av ny litteratur. Målgruppe: Eldreuniversitet, lesesirkler og andre voksne.
 • Inviter en av forfatterne eller oversetterne til biblioteket.

Når? Årlig aksjon på høsten. Frist for bestilling: 15. juni. Bøkene sendes ut: Midten av august. Frist for svar på konkurranser: 1. desember. Antologi, lydbok og lærerveiledning er gratis. Utsendelse inkludert. Ingen forpliktelser.

Hvordan bestille? Bestillingsskjema på www.foreningenles.no.

Les mer om rein tekst.

Ungdommens kritikerpris – Ungdommen toger inn i de litterære salonger

Ungdommens kritikerpris er en litteraturpris, hvor ungdom i videregående skole kårer årets beste bok. Ni juryklasser eser åtte titler nominert av en jury fra norsk kritikerlag. Juryens mandat er å velge ut årets beste skjønnlitterære titler for voksne. Prisen er koblet opp mot Kritikerprisen.

Ungdommens kritikerpris i biblioteket?

 • Utstilling av de nominerte bøkene.
 • Jobb for at en skole nær deg får en plass i juryen. Arranger litteraturkveld hvor elevene i juryen presenterer bøkene.
 • Hvilken bok er den lokale favoritten? Lag en lokal kåring med en skoleklasse eller ungdomsgruppe.
 • Arranger anmelderkurs med en skoleklasse og en litteraturkritiker. Samarbeid med lokalavisen og la ungdom anmelde de nominerte bøkene i avisen.
 • Inviter vinneren eller en av de nominerte forfatterne til biblioteket. La elever intervjue forfatteren.
 • Bruk nominasjonene/vinneren som tips til lesesirkler.

Når? 5. november: Nominasjonene er klare. Første torsdag i mars deles prisen ut.
Gratis materiale: Plakater med de nominerte titlene.

”Nå ser jeg ikke på det å lese en bok på 300 sider som et veldig stort og langvarig prosjekt, før virket det helt på utsiden av det mulige.” Elev på byggfag

Les mer om Ungdommens kritikerpris.

Lurer på du på noe? Ta kontakt på les@foreningenles.no.