Rollemodeller

Barn og unge blir sjelden gode lesere helt på egenhånd. De må inspireres til økt lese- og litteraturinteresse. Lesende forbilder er viktige inspirasjonskilder.

De fleste barn har noen de ser opp til. Familiemedlemmer, andre voksenpersoner eller mer kjente personer. Å bruke disse som ressurser for å heve leseinteressen, kan være nyttig. I rapporten «Reaching Out With Role Models» (2009) svarte 78 prosent av de unge som ble spurt at de hadde en rollemodell. Flesteparten, blant både gutter og jenter, oppga foreldre som de viktigste. De unge respondentene mener foreldre og andre rollemodeller kan bidra positivt i forhold til lesing ved å vise at de selv liker å lese, tipser om lesestoff og forteller hvorfor lesing er viktig.

Foreningen !les har gjennom flere prosjekter jobbet med å fremheve lesende forbilder fra ulike miljøer. Prosjektene Idrett og lesing og Hat trick har for eksempel hatt som mål å løfte frem engasjerte lesere fra toppidretten, mens i Les for meg, pappa! motiverte vi fortrinnsvis fedre til å lese selv og høyt sammen med barna. De siste årene har flere land satt i gang tiltak for å løfte frem lesende rollemodeller. I England stiller for eksempel samtlige Premier League-lag med leseambassadører gjennom prosjektet «Premier League Reading Stars». Det har ført til bedre leseferdigheter og til en sterk økning i antall barn som nå sier at de liker å lese, som leser daglig og som er stolte over å gjøre det.

På disse sidene finner du rollemodeller fra ulike miljøer, tips til høytlesing og bøker du kan lese selv, sammen med barna eller videreformidle til barn og unge du kjenner.

 

Ukens pappa!

Hva sier lesende fedre om det å lese sammen med barna sine? Hva gir det dem? Hvorfor gjør de det? Hvilke bøker leser de?

Les mer

Bokanbefalinger

Leserne og litteraturen kommer i mange forskjellige varianter. På disse sidene finner du bokanbefalinger fra personer med ulik bagrunn.

Les mer