Foredrag

Foreningen !les har lang erfaring med ulike lese-, litteratur- og formidlingstiltak rettet mot Norges befolkning generelt, men barn og ungdom spesielt. Vi har i over 20 år vært en sentral aktør i formidlingen av nyere norsk og oversatt skjønnlitteratur og sakprosa i norsk skole. Vi tar unge lesere på alvor og lar dem selv mene noe om litteraturen de leser. Vi gir lærere ressurser til å jobbe med samtidslitteratur i klasserommet. Vi utvikler formidlerrollen til bibliotekarer, løfter frem forfattere og fremhever lesende rollemodeller. I tillegg har vi gjennomført flere prosjekter på arenaer utenfor skolen og bibliotekene for å engasjere unge lesere på steder der litteratur og formidling ikke er en selvfølge.

Vår administrasjon er bredt sammensatt og har kompetanse og kunnskap på flere områder innen lesing, litteratur og formidling som vi gjerne deler med andre. Vi er fleksible og billige foredragsholdere. Det vil si at vi gjør alt vi kan for å stille opp hvor som helst, når som helst og på hva som helst – i sømmelige former, selvsagt.

Ønsker du at vi skal komme til deg for å presentere oss og holde foredrag, eller har du en forespørsel om et konkret tema, ta kontakt med:

Ole Ivar Burås Storø i Foreningen !les på: 941 29 000/480 03 448 eller ole@foreningenles.no.

Her ser du noe av temaene vi kan snakke om:

 • Å tro på litteraturen
 • Ungdom som lesere
 • Ungdoms smak (hva leser ungdom?)
 • Tendenser i ungdomslitteraturen
 • Kritisk lesing
 • Young adult
 • Formidling av bøker
 • Formidlingstips
 • Sakprosa for ungdom
 • Gutter og lesing
 • Nynorsk litteratur
 • Å lese spillet – fotball (idrett) og lesing
 • Høytlesing – hvem, hva, hvorfor?
 • Bokstart
 • Lesende forbilder
 • Bokslukerprisen
 • Uprisen og Ungdommens kritikerpris
 • Slampoesi
 • Lærerressurser
 • Samtidslitteratur i klasserommet