Leseagenter

En leseagenten er uredd og modig, gir av seg selv og brenner for litteratur og formidling.

Leseagenter er formidler som oppsøker ulike arenaer for å presentere litteratur for diverse målgrupper. De er alltid klare til å formidle bøker innen alle sjangre og i alle formater. Leseagentene er dyktige til å fortelle om bøker og har en særegen kompetanse i å finne frem til akkurat den boken leseren ønsker eller ikke visste at han/hun ønsket. Leseagentene er et viktig bindeledd mellom bok og leser.

Som leseagent i Foreningen !les sine prosjekter får du:

  • Tilbud om bokpakker fra Foreningen !les.
  • Kunnskap og erfaring i å oppsøke nye arenaer for litteraturformidling.
  • Kjennskap til nye målgrupper og muligheten til å møte dem på deres egen arena.
  • Muligheten til å gi unge idrettsutøvere gode leseopplevelser.
  • Muligheten til å invitere målgruppen til biblioteket for øvrige aktiviteter og litteraturtips.
  • Promotere bibliotekets rolle og funksjon i lokalmiljøet.
  • Videreutvikle din interesse for idrett eller etablert interesse for idrett.
  • Tilbud om å delta på seminarer i regi av Foreningen !les og møte andre leseagenter.

Vil du vite mer om det å være leseagent?

Ta kontakt med Ole Ivar Burås Storø i Foreningen !les på epost ole@foreningenles.no eller telefon 941 29 000/480 03 448.

Leseagent hos Syril IL

Leseagent Gunn Angelskår ved Leikanger Folkebibliotek har vært på besøk hos et jentelag i fotball hos Syril IL. Her er ho si opplevelse.

Les mer