Ole Ivar Burås Storø

Informasjonsansvarleg med prosjektleiaransvar for tXt-aksjonen, Tid for ti og formidling


Ole Ivar Burås Storø (f.1975) kjem i frå Bjerkvik i Nordland og har jobba i Foreningen !les sidan 2007. Han er utdanna sosialantropolog ved Universitetet i Oslo og har tidlegare jobba i NRK og som journalist i Dagsavisen og fotball.no. Ole Ivar har også spele fotball i 1. og 2. divisjon. Han sitt i hovedstyret til Norsk Bibliotekforening, og er leiar av Litteraturpolitisk utvalg i foreninga. Ole Ivar er og jurymedlem i Havmannsprisen.

Tlf.: 941 29 000 / 480 03 448
Epost: ole@foreningenles.no

Foto: Kristin Strøm, 2019