Høytlesing

Høytlesing er en fin måte å møtes rundt litteraturen på. Her finner du erfaringer, tips og ideer.

Foreningen !les er opptatt av å skape gode høytlesingssituasjoner mellom voksne og barn, men også mellom barn og barn og voknse og voksne. Fra 2009 til 2011 gjennomførte vi prosjektet Les for meg, pappa! Hovedmålene i prosjektet var å bevisstgjøre foreldre og foresatte (fedre) på verdien av høytlesing, inspirere til å etablere høytlesingssituasjoner sammen med barna og til å være gode lesende rollemodeller. Samtidig ønsket vi å videreutvikle formidlerrollen i bibliotekene og presentere høytlesingslitteratur. Et mål var også å styrke samarbeidet mellom bibliotek, barnehager/skoler og hjemmet, og mellom bibliotekarer, lærere og foreldre/foresatte. Aktivitetsnivået var høyt og tilbakemeldingene gode. Nærmere 50 leseagenter, 277 besøk, over 6000 tilhørere, 60 000 antologier var noen av høydepunktene i løpet av prosjektperioden.

«Høytlesing er en undervurdert kunst», skrev Fredrik Wandrup i Dagbladet i august i 2013. Han har helt klart et poeng. Det ligger en viktig verdi i å lese sammen. Ikke bare nytten, det at barna utvikler språkferdigheter og får bedre ordforråd, men først og fremst det å møtes rundt litteraturen, lese en god historie, etablere samtaler og koble av i en hektisk hverdag. Dette gjelder ikke bare mellom voksne og barn, men også voksne seg imellom. Høytlesing har ingen aldersgrense. Det er heller ingen god grunn til å slutte med høytlesing når barna lærer å lese selv.

Foreningen !les oppfordrer bibliotek, barnehager/skoler og foreldre og foresatte til å legge til rette for samarbeid. Som bibliotekar kan du for eksempel tilby barnehager og skoler formidling av høytlesingsbøker for de ansatte og under foreldremøter. Du kan stille ut høytlesingsbøker i biblioteket, arrangere høytlesing- og fortellerstunder, og utfordre ulike arbeidsplasser, som for eksempel brannstasjoner, politi og bussjåfører, til å komme på biblioteket for å lese høyt for barn. Barnehager og skoler kan på sin side engasjere eldre barn og elever til å lese for yngre, samt ta kontakt med sitt lokale bibliotek og invitere bibliotekarer til foreldremøter eller andre sammenhenger for å tipse om bøker, snakke om verdien av høytlesing og hvordan høytlesingssituasjoner kan gjennomføres

På disse sidene finner du en rapport av Les for meg, pappa!, intervju med lesende fedre og andre rollemodeller, og tips til litteratur og aktiviteter. Sjekk også ut leseskogen.no for flere tips.

Spørsmål? Ta kontakt med Foreningen !les på telefon 941 29 000 eller epost les@foreningenles.no.

Menn i uniform leser

Som bibliotekar kan du utfordre menn i uniform å komme til biblioteket for å lese høyt sammen med barna. Garantert topp stemning!

Les mer

Arbeidsplasser

Under Leseåret 2010 arrangerte Foreningen !les i samarbeid med Norsk Forfattersentrum litterære møter på ulike arbeidsplasser. Her kan du lese om noen utvalgte besøk.

Les mer