Idrett

Knudsen og Mjelde foran spillergruppene_NETTForeningen !les startet i 2005 arbeidet med å forene idretten og biblioteksektoren. Målet var å bringe litteratur og formidling ut av bibliotekene og inn på idrettsarenaen for å inspirere barn og unge til mer lesing. Toppidrettsutøvere er dessuten viktige forbilder. Et mål ble derfor å motivere dem til selv å lese og til å fremstå som gode lesende rollemodeller for barn og unge. Utøvere innen ulike idretter ble oppfordret til å dele sine boktips og mange deltok på besøk til breddelag for å snakke om idrett og lesing.

Idrett og lesing ble gjennomført fra 2006 til 2008 med støtte fra Norsk kulturråd og Nasjonalbiblioteket (daværende ABM-utvikling). I menyen til venstre kan du lese rapporter fra prosjektet og om ulike tiltak som ble gjennomført i løpet av perioden.

I 2011 begynte Foreningen !les å jobbe for å få til et samarbeid med norsk bredde- og toppfotball. Hat trick – litteratur, formidling og fotball ble tittelen på prosjektet som bygde på mange av de samme suksesskriteriene som Idrett og lesing. Leseagenter ble rekruttert som formidlere i møte med breddelag. Alle lagene som ble med fikk sin egen bokbag til odel og eie som et start på et garderobebibliotek. For å synliggjøre lesende rollemodeller fra toppfotballen, signerte spillere på herre- og kvinnelandslaget i fotball et opprop som oppfordrer til lesing, og flere tippeliga- og toppseriespillere ble filmet mens de fortalte om sitt forhold til fotball, lesing og litteratur.

Foreningen !les vil opprettholde satsingen på idretten som formidlingsarena. I det videre arbeidet vil imidlertid formidlingen og møtene med unge utøvere utvides fra fotballen til å gjelde alle idrettsgrener. Selv om fotball er den største idretten blant barn og unge, skal det ikke være noen begrensninger på hvilke idrettsutøvere formidlerne kan møte for å presentere litteratur. Vi tror hyppigheten av leseagentbesøk vil kunne øke ved å inkludere flere idrettsgrener i prosjekt. Vi beholder tittelen på prosjektet, men bytter ut fotball med idrett.

I menyen til venstre kan du lese mer om Idrett og lesing, Hat trick og andre erfaringer vi har gjort oss så langt i arbeidet med å forene idrett og litteratur. Klikk her for mer informasjon om leseagentrollen.

Vil du bidra eller lurer du på noe? Ta kontakt med prosjektleder Ole I. B. Storø på telefon 941 29 000 eller e-post ole@foreningenles.no.

Fotball-VM 2014

Fotball, fotball, fotball. I en hel måned skal 32 land kjempe om å bli verdens beste fotballnasjon. Sommeren er reddet.

Les mer