Praktisk informasjon

Praktisk informasjon til juryklassenes lærere.

InfoskiltProsjektleder:
Bjarte Bakken
bjarte@foreningenles.no
94109026

Lærerseminar

I oktober, før lesingen, diskusjonene og kåringen starter, inviteres lærere og skolebilbiotekarer til seminar. Årets seminar er 21. oktober 2013.

Les mer

Kritikerfadder

Alle juryklassene får sin egen kritikerfadder. Dette er en litteraturkritiker som besøker klassen to til tre ganger i løpet av leseperioden.

Les mer

Pressemeldinger

Foreningen !les sender ut nasjonale pressemeldinger, men pressearbeid lokalt kan virke motiverende på elevene.

Les mer