Tips til kritikerfadderne

Her finner du et opplegg for tre besøk som kritikerfadder i en UKP-klasse. Opplegget er laget av den erfarne kritikerfadderen, Gro Jørstad Nilsen.

Opplegget er ment som et utgangspunkt til nytte og inspirasjon for dere som skal ut i klasserommet. I samråd med lærer avtaler dere innholdet kritikerbesøkene skal ha.

Første besøk: Kritikk og kriterier
Andre besøk: Diskusjon i praksis
Tredje besøk: Avstemning i klassen

Lærerveiledningen kan også gi dere tips.

Les også Gro Jørstad Nilsens foredrag som hun holdt for norsklærere i oktober 2013: GroJNilsen_Foredrag UKP