Juryens begrunnelse 2005/06

Utdrag fra begrunnelsen:

Ikke minst handler boka til årets vinner om humanitære elementer som familieforhold, savn, kjærlighet, og ikke minst viktige spørsmål som hva et godt menneske egentlig er. Det handler om at ting ikke alltid blir som en tror. Alle disse sårbare emnene har forfatteren klart å framstille på en såpass rå måte at det ikke blir uinteressant i de mest sentimentale delene. Med vannvittig bra psykologisk oppbygging ser vi hvordan hovedpersonen gjennom boka oppfattes ytterst forskjellig i ulike situasjoner. Den omhandler temaet om hvordan er blir sett på som menneske, og den psykologiske dynamikken gjenspeiles i hele persongalleriet. Som nevnt tidligere har forfatteren et såpass grundig innhold at den griper fatt i oppmerksomheten til leseren og drar den med seg på en virkelighetsflukt uten sidestykke. Vi blir dratt inn i en mye hardere virkelighet enn de fleste ungdommer er vant til i dag. Språket er enkelt og lett å leve seg inn i. Samtidig brukes det elegante, virkelighetsnære og strålende skildringer som gir oss bakoversveis og frysninger nedover ryggsøylen.