Idrett og lesing 2006 – 2008

Idrett og lesing var et prosjekt som Foreningen !les gjennomførte fra 2006-2008. Her kan du lese mer om prosjektet.

Sagt om idrett og lesing

Det finnes mange gode sitater fra sentrale aktører om verdien av å kombinere idrettsutøvelse med lesing og litteratur. Her har vi samlet et lite utvalg.

Les mer

Evaluering pilot

Foreningen !les gjennomførte prosjektet Idrett og lesing fra 2006-2008. Første prosjektår var en pilot. Her kan lese evalueringen.

Les mer

Aktiviteter

Her finner du en oversikt over aktiviteter og tiltak som ble gjennomført i løpet av prosjektperioden.

Les mer