Kritikerklassene

Gjennom høstsemesteret skal alle norske ungdomsbøker fra inneværende år anmeldes av ungdom i ungdomsskolealder. Din ungdomsskoleklasse eller enkeltelever kan anmelde bøker på denboka.no og være med å kåre Norges viktigste litteraturpris.

Kritikerklassene anmelder bøker på høsten.
Kritikerklassene har en sentral rolle i nominasjonsprosessen til Uprisen. Alle årets ungdomsbøker anmeldes i løpet av høstsemesteret. Den store kritikkbasen er grunnlaget for nominasjonene av fem bøker som går videre til finalerunden på våren. Jo flere anmeldelser, desto viktigere og større blir Uprisen – ungdommens stemme! Og minn elevene på: En kritisk eller positiv anmeldelse kan være avgjørende. Det gjelder å finne de gode argumentene og overbevise nominasjonsjuryen. Hver stemme teller! Ungdommene har alle makt i denne prisen!

Kritikerklassene er 30 utvalgte ungdomsskoleklasser som anmelder norske ungdomsbøker på vegne av Uprisen. Klassene forplikter seg til å anmelde alle bøkene de mottar utover høsten. Med denne ordningen sikrer Uprisen at alle bøkene blir anmeldt og er med i nominasjonsprosessen. Frist for å legge inn anmeldelser er 15. desember.

Ønsker dere å være kritikerklasse? Felles søknadsfrist for alle fylker er 5. mai 2024. Kontaktinformasjon her.

Fra kompetansemålene for 10. trinn:

– lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler
– beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
– utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
– informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

Uprisen.no er åpen for alle.
Alle ungdommer i ungdomsskolealder kan anmelde på denboka.no, selv om de ikke går i en kritikerklasse. Vi oppfordrer alle til å bruke lokale bibliotek. Bibliotekene får de aller fleste bøkene gjennom Norsk Kulturfond. Skolebibliotek oppfordres også til å kjøpe inn ny norsk skjønnlitteratur.

Vær oppmerksom på at bøkene kommer ut utover høsten og det kan ta tid før bibliotekene har enkelte bøker i hyllene.

Bøkene
Uprisen kårer årets norske ungdomsbok. Det er altså bare årets norske skjønnlitterære ungdomsbøker som kan anmeldes. Oversikt over bøkene ligger her og etter hvert på denboka.no.

Legge inn anmeldelser
Lærer eller ungdommene selv legger anmeldelsene direkte inn på denboka.no. Registrer skole, men unngå å bruke fullt navn. Ved bruk av kallenavn er det fint om læreren vet hvem kallenavnet tilhører. Bruk gjerne lærerens e-postadresse.

Lærerseminar
I september arrangerer vi lærerseminar. På seminaret får lærerne innføring i litteraturkritikk, skrivetips for elevene og praktisk informasjon. Alle kritikerklassene MÅ møte med en lærer.

Månedens anmeldelse
Hver måned utover høsten kårer vi månedens anmeldelse. Kritikeren får tilsendt en bokpakke.

Årets kritiker
En kritiker som utmerker seg med mange og gode anmeldelser blir kåret til årets kritiker. Kritikeren vinner et gavekort.

Oppskrift på anmeldelse her.