Juryene

Nominasjonsjuryen 2023

  • KRITIKERKLASSENE (høsten) anmelder bøker på denboka.no. I år har vi 30 kritikerklasser. MEN alle ungdommer kan anmelde på denboka.no. Ta kontakt om din klasse ønsker å delta, og vi setter deg i kontakt med vår samarbeidspartner i ditt fylke. Mer om arbeidet her.
  • NOMINASJONSJURYEN (Januar) Fem ungdommer leser alle anmeldelsene og nominerer fem bøker. Søknadsfrist for i år er 15. november 2024. Mer om juryarbeidet her.
  • JURYKLASSENE (våren) Klasser på 9. trinn leser de fem nominerte og kårer en vinner. Utlyses på fylkesnivå. Hele landet er representert. Klassene må søke et år i forveien. Ta kontakt om din 8. klasse ønsker å delta i neste skoleår, og vi setter deg i kontakt med vår samarbeidspartner i ditt fylke. Mer om juryarbeidet her.
  • STORJURYEN (Mai) Storjuryen som bestemmer den endelige vinneren, består av representanter fra alle juryklassene. Disse juryelevene diskuterer seg fram til en vinner dagen før prisen skal deles ut.
  • I arkivet finner du tidligere juryer.