Kritikerfadderen

Juryklassene får to til tre besøk av en litteraturkritiker.

Kritikerfadderen skal hjelpe elevene til å bli bevisste sine kriterier for hva en god bok er og hjelpe elevene å argumentere for sine meninger. Elevene vil som jurymedlemmer jobbe som kritikere: De må lese bøkene, de må mene noe om bøkene og meningene må begrunnes. Vår erfaring er at kritikerfadderen er et friskt pust inn i klasserommet. Møte mellom kritikeren og elevene er både nyttig og spennende siden kritikeren ofte tilnærmer seg lesing og litteratur på en annen måte enn pedagogen. Som oftest er det en lokal litteraturkritiker som tar på seg jobben. Noen steder vil det også være naturlig å gi jobben til en annen litteraturarbeider, f.eks. en bibliotekar.

Fylkeskontakt og lærer kan få hjelp av Foreningen !les til å finne en egnet fadder til klassen. Det er fylket som betaler honorar og reiseutgifter for kritikerfadderen.

Tips til kritikerfadderens arbeid finner du her. Opplegget er utarbeidet for videregående skole, men har stor overføringsverdi til Uprisen.