Erfaringer

Erfaring: Kritikerklasse

Intervju med norsklærer Aina Sørbøsveen på Dokka ungdomsskole.

Erfaring: Bibliotek

Høsten 2014 har 9. trinn ved Finnsnes ungdomsskole vært kritikerklasse for Uprisen. Elevene har anmeldt mange bøker. Arne-Harald Steilbu ved Lenvik bibliotek har vært viktig i arbeidet.