Delta

I Uprisen er det bare ungdom i ungdomsskolealder som kan delta. Ønsker din klasse eller enkeltelever å delta i kåringen av Uprisen? Det er fire faser og fire juryer som elevene kan delta i.

1. Kritikerklasse (Høstsemesteret): Alle norske ungdomsbøker fra inneværende år anmeldes på denboka.no. 33 ungdomsskoleklasser utnevnes til kritikerklasser. Kritikerklassene mottar bøker som de forplikter seg til å anmelde. På bakgrunn av anmeldelsene nomineres 5 bøker. Lærer MÅ delta på lærerseminar.
Søknadsfrist 9. mai hvert år. Sendes til egen fylkeskontakt. Se under.
NB! Alle ungdom i ungdomsskolealder kan publisere anmeldelser på uprisen.no selv om de ikke går i en kritikerklasse. De fleste bøkene kan du låne på biblioteket.

2. Nominasjonsjury (Januar): 5 ungdomskoleelever utgjør nominasjonsjuryen. Nominasjonsjuryen leser alle anmeldelsene og velger ut 5 bøker på bakgrunn av anmeldelsene. Ungdom søker individuelt om å få sitte i juryen.
Søknadsfrist 15. november hvert år. Sendes til: petra@foreningenles.no

3. Juryklasse (Vårsemesteret): ungdomsskoleklasser fra hele landet utgjør juryen som skal nærlese de 5 nominerte bøkene, og kåre en vinner. Juryklassene får tilsendt de nominerte bøkene. Juryklassene velges ut i samarbeid med DKS på fylkesnivå. Lærer MÅ delta på lærerseminar. Søknadsfrist 9. mai hvert år. Sendes til egen fylkeskontakt. Se under.

4. Storjurymøte. På storjurymøte møtes representanter for alle juryklassene. Bak lukkete dører diskuterer storjuryen seg fram til en vinner. Vinneren blir annonsert på Uprisen-showet på Lillehammer siste uka i mai hvert år.

Her er oversikt over hvor du kan søke til neste års kritikerklasser og juryklasse:

Vestfold og Telemark:

Eva-Belinda Leu // Tlf: 948 64 966 // E-post: belinda.leu@vtfk.no

Rogaland:

Gudrun Karina Opheim // Tlf: 977 97 496 // E-post: gudrun.karina.opheim@rogfk.no

Innlandet:

Håvard Nervik // Tlf: 900 44 840 // E-post: havard.nervik@innlandetfylke.no

Troms og Finnmark:

Ellen Berg Larsen // Tlf: 77 78 82 23 // E-post: ellen.larsen@tffk.no

Oslo:

Inger-Johanne Molven // Tlf: 959 47 864 // E-post: Inger.Johanne.Molven@ude.oslo.kommune.no

Viken:

Eldrid Johansen // Tlf: 976 72 969 // E-post: eldridj@viken.no

eller Stig-Elvis Furset // Tlf: 934 62 692 // E-post: stigfu@viken.no

Agder:

Barb Lamprecht Wang // Tlf:901 64 777 // E-post: barb.lamprecht.wang@agderfk.no

Møre og Romsdal:

Åshild Widerøe // 71 28 05 02 / Tlf:93021742 // E-post: ashild.wideroe@mrfylke.no

Trøndelag:

Ingrid Ericson // Tlf: 992 97 731// E-post: ingeri@trondelagfylke.no

Nordland:

Iselin Aamodt Borgan // Tlf: 992 75 106 // E-post: isebor@nfk.no

Vestland:

Kari Vik //  Tlf: 489 95 264 // Kari.Vik@vlfk.no

Felles søknadsfrist: 09.05.23