Kontakt

Prosjektansvarlig Petra Helgesen
petra@foreningenles.no
977 82 805

eller

les@foreningenles.no
941 29 000
foreningenles.no


Her er oversikt over hvor du kan søke til neste års kritikerklasser og juryklasse:

Vestfold:

Eva-Belinda Leu // Tlf: 948 64 966 // E-post: belinda.leu@vestfoldfylke.no

Telemark:

Anette Storli Andersen // Tlf: 988 27 899 // E-post: anette.andersen@telemarkfylke.no

Rogaland:

Gudrun Karina Opheim // Tlf: 977 97 496 // E-post: gudrun.karina.opheim@rogfk.no

Innlandet:

Håvard Nervik // Tlf: 900 44 840 // E-post: havard.nervik@innlandetfylke.no

Troms:

Susanne R. Baumgärtel // Tlf: 994 36 497 // E-post: susanne.baumgartel@tromso.kommune.no

Finnmark:

Petra J. Helgesen // Tlf: 977 82 805 // E-post: petra@foreningenles.no

Oslo:

Thomas Oxem // Tlf: 951 58 962 // E-post: Thomas.Oxem@osloskolen.no

Akershus:

Eldrid Johansen // Tlf: 976 72 969 // E-post: eldridj@afk.no

Buskerud:

Stig-Elvis Furset // Tlf: 934 62 692 // E-post: stigfu@viken.no

Østfold:

Gunnar Vilberg // Tlf: 924 88 670 // E-post: gunnarv@afk.no

Agder:

Barb Lamprecht Wang // Tlf:901 64 777 // E-post: barb.lamprecht.wang@agderfk.no

Møre og Romsdal:

Åshild Widerøe // 71 28 05 02 / Tlf:93021742 // E-post: ashild.wideroe@mrfylke.no

Trøndelag:

Ingrid Ericson // Tlf: 992 97 731// E-post: ingeri@trondelagfylke.no

Nordland:

Charlotte Jenssen Wergeland // Tlf: 922 61 707 // E-post: chajen@nfk.no

Vestland:

Kari Vik //  Tlf: 489 95 264 // Kari.Vik@vlfk.no

Felles søknadsfrist: 09.05.23