Kalender

 

UPRISEN 2025

 

9. MAI 2024: Søknadsfrist for kritikerklasser og juryklasser

SOMMER 2024: De første bøkene sendes til kritikerklassene

SEPTEMBER 2024: Lærerseminar for kritikerklassene i Oslo

HØST 2024: Kritikerklassene leser og skriver anmeldelser på denboka.no

UKE 43: Uprisen-UKA. Ekstra aktivitet i kritikerklassene og på nettsidene.

15. NOVEMBER 2024: Søknadsfrist for nominasjonsjuryen

15. DESEMBER 2024: Siste frist for å publisere anmeldelser på denboka.no

22. JANUAR 2025: Nominasjonsjuryen møtes i Oslo og nominasjonene slippes

29. JANUAR 2025: Lærerseminar for juryklassene i Oslo

FEBRUAR 2025: Første besøk av kritikerfadder i juryklassene

MARS/APRIL 2025: Andre besøk av kritikerfadder i juryklassene

MAI 2025: Siste besøk av kritikerfadder i juryklassene

28. MAI 2025: Storjurymøte på Lillehammer

29. MAI 2025: Prisutdeling på Litteraturfestivalen på Lillehammer