Boktips

Boktips: Skjønn og sak på vidaregåande

Har du nyleg starta på vidaregåande skule og treng gode boktips? Vi har samla eit utval bøker innan ulike sjangrar med tanke på elevar i overgangen frå 10. trinn på ungdomsskulen til 1. klasse på vidaregåande. Se boktips her

Tema: Bøker om psykisk helse

Den 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Her er et utvalg av boktips som på ulike måter omhandler temaet.

Litteratur om bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen «skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres». Dette skal blant annet skje ved at «elevene skal møte et mangfold av tekster, lese kritisk og delta i dialog». Vi har samlet noen titler for ulike målgrupper som kan passe inn i temaet bærekraftig utvikling i læreplanen. For videregående skole, se lenger ned på siden her.

Litteratur om Folkehelse og livsmestring

Som tverrfaglig tema i skolen skal Folkehelse og livsmestring «gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.» Vi har samlet et utvalg boktips for ulike aldersgrupper som kan passe inn i temaet. For videregående skole, se lenger ned på siden her.

Litteratur om Demokrati og medborgerskap

Som tverrfaglig tema i skolen skal «demokrati og medborgerskap gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser». Vi har samlet et utvalg boktips for ulike aldersgrupper som kan passe inn i temaet. For videregående skole, se lenger ned på siden her.

SE FLERE SKJØNNLITTERÆRE BOKTIPS HER

SE FLERE SAKPROSATIPS HER