Utdatert nettleser Det ser ut som du bruker en gammel nettleser. Faktafyk.no krever IE 8 og nyere versjoner av Internet Explorer. Last ned nyere nettleser her

Kvit, norsk mann

Brynjulf Jung Tjønn Cappelen Damm 2022

kva vil du bli
når du blir stor?

eg vil bli
ein kvit, norsk mann

 

 

tenk om eg berre hadde hatt lyst hår
tenk om eg berre hadde hatt blåe eller grøne auge
tenk om eg berre hadde vore ein
kvit, norsk mann
kva slags problem ville eg då hatt?
kvar einaste dag har eg tenkt på det
heilt frå eg var liten og stod framfor spegelen
og lurte på kvifor eg var så gul i huda
kvifor håret mitt var så svart
kvifor auga mine var så smale
kvifor eg ikkje likna på nokon av dei
eg gjekk på skule med
ikkje likna på syskenborna mine
ikkje likna på foreldra mine
kvifor skulle eg
blant fem millionar nordmenn
sjå ut som ein kinesar?

 

 

å gå rundt utan at nokon snakkar engelsk til meg
å gå forbi ein barnehage
utan at born ropar
ching-chong-kinamann
å møte nye menneske som ikkje lurar på
kor eg eigentleg kjem frå

 

 

kjem du frå ei seter oppe i setesdal?
kjem du frå ein høgdegard
der ingen skulle tru at nokon kunne bu?
kjem du frå ei veglaus bygd inst i ein fjordarm?
eller kjem du frå havet?
steig du opp frå havet
og krabba i land ved norskekysten?
hadde du restar av olje i det lyse håret ditt?
hadde du laks symjande i dei blåe auga dine?

kor kjem du eigentleg frå
kvite, norske mann?

eg veit ikkje kor eg eigentleg kjem frå
men eg veit at eg ikkje
avfyrte ei bombe i regjeringskvartalet
ikkje prøvde å skyte gamle menn
i ein moské
og eg veit at
viss eg hadde hatt ein stebror
ein kvit, norsk stebror
så kunne han ha skote meg
på mitt eige soverom
fordi eg ikkje var
ein kvit, norsk mann

 

 

dei spør meg
kor kjem du frå?
eg svarar
eg kjem frå feios på vestlandet
dei spør meg
men kor kjem du eigentleg frå?
eg svarar
eg er fødd i sør-korea
eg var tre år
då eg kom til norge
eg vaks opp på ein gard
saman med foreldra mine

dei spør meg
når du seier foreldra mine, så meiner du
adoptiv-foreldra dine
ikkje sant?

BONUS:

Forfattaren si heimeside her

Brynjulf Jung Tjønn vann Ungdommens kritikerpris for Kvit, norsk mann. Her kan du lese juryen si grunngjeving.

Her kan du høyre podkast med to juryelevar og Tjønn.

Les kronikk om kva juryane i Ungdommens kritikerpris og Kritikerprisen for vaksne meiner om boka.

Sjå forfattaren lese eit dikt frå samlinga her:

 

Boktips

La oss aldri glemme hvor godt det er å leve av Sarah Zahid

Yahya Hassan av Yahya Hassan

Ikkje ver redd sånne som meg av Sumaya Jirde Ali

Eg snakkar om det heile tida av Camara Lundestad Joof

Til toppen