Konkurranse

Tegningen som ytring kan være enkel eller komplisert, den kan være politisk eller kun til glede og underholdning. Den kan samle eller splitte.

En tegning kan illustrere et øyeblikk eller by på en hel liten fortelling, oppdiktet eller dokumentarisk. Fritt Ord Konkurransen ønsker seg tekster, tegninger, tegneserier og medieproduksjoner som tar for seg tegningen som ytring.

Beste tekst, beste tegning og beste medieproduksjon blir premiert med kr 15 000 og tur til Strasbourg.

Alle elever i videregående skole kan delta.

Les mer om Fritt Ord Konkurransen her

DENNE OPPGAVEN DEKKER FLERE KOMPETANSEMÅL, BLANT ANNET DISSE:

– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)

– Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål (VG2)

– Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster (VG3)

Har du spørsmål? Ta kontakt med Hilde Slåtto på hilde@foreningenles.no eller telefon 941 29 000.