Hva er det norske folk mest tilfreds med? Biblioteket.

Hva er det norske folk mest tilfreds med? Biblioteket.

Innbyggerundersøkelsen fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) viser at den institusjonen innbyggerne i Norge er mest tilfreds med, er biblioteket. Les mer her.

Les mer her hva Foreningen !les mener.