Svake lesere sliter på skjerm

Elever som leser dårlig på papir, leser enda dårligere på skjerm, viser undersøkelse fra 2013.

Lesesenteret i Stavanger skriver i en undersøkelse hvordan overgangen fra lesing på papir ti lesing på skjerm er for elever. Ler mer her.