Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers

Norsk barnebokinstitutt (NBI) ser nærmere på hvilke utfordringer som møter papirboken og den tradisjonelle lesingen.

NBI skriver at dagens barn og unge tar i bruk en rekke medier, og ofte beveger de seg sømløst mellom dem i sin søken etter spennende innhold. Det fører til at vi får nye litterære former, men det får også konsekvenser for den etablerte barne- og ungdomslitteraturen.

Derfor: Hvilke utfordringer møter papirboken og den tradisjonelle lesingen?

Les mer her.

NBI har for øvrig flere spennende forskningsprosjekter. Les mer her.