E-bokfeber i Danmark

Forskere ved Københavns Universitet mener danskenes lesekultur står foran et avgjørende vendepunkt.

Berlingske skriver at lesingen av e-bøker i Danmark nå er så utbredt at forskere og representanter i bokbransjen forventer at salget snart vil utgjøre omkring en fjerdedel av den samlede omsetningen på bokmarkedet.

Les mer her.