Gutter vil lese

Form og innhold er viktig for å engasjere guttene i lesing, viser dansk undersøkelse.

I sin bacheloroppgave skriver Kristine Solvang Døssing at mange gutter ikke oppfatter seg selv som lesere, fordi de leser lite skjønnlitteratur. Ifølge studenten ønsker imidlertid gutten å lese, gjerne digitalt, men at lysten avhenger av tekstformen og -innholdet. Samtidig advarer Solvang Døssing mot å glemme jentene. ^

Les hele undersøkelsen her.