Forskning

Her samler vi relevant forskning om lesing og formidling.

Førstehjelpslesing

Forskning.no viser til en studie som hevder at det å lese sammen med barna er med på å utvikle barnas hjerne. Nok en god grunn, altså, for høytlesing.

Les mer

Lesing er bra for helsa

Det er mange gode grunner til å lese. Du reduserer stress og holder hjernen aktiv. En studie viser nå at eldre som leser jevnlig har mindre sjanse for å utvikle alzheimer enn de som ikke gjør det.

Les mer

Klasseforskjeller i lesing

En britisk studie antyder at gutter fra fattige hjem i England og Skottland ligger minst to og et halvt år bak gutter fra rike hjem i lesing.

Les mer