Lesing er bra for helsa

Det er mange gode grunner til å lese. Du reduserer stress og holder hjernen aktiv. En studie viser nå at eldre som leser jevnlig har mindre sjanse for å utvikle alzheimer enn de som ikke gjør det.

Artikkelen kan leses på Mic.com.