Andre møte: Diskusjon i praksis

I det andre møtet er elevene kommet i gang med lesningen og vanligvis er det læreren som organiserer og legger ting til rette før kritikerfadderen kommer på besøk. Nå er det elevene som har ordet, og møtet baserer seg på diskusjon av bøker, der elevene trener på å bruke vurderingskriteriene i praksis, og øver seg på argumentasjon.

Fokus på utvalgte bøker
I det andre møtet pleier klassen å fokusere på utvalgte bøker og bruke begge timene på å diskutere dem grundig. Hvordan læreren velger å organisere timene er ofte avhengig av hvor stor klassen er.

Dersom klassen er forholdsvis liten (10-20 elever) pleier læreren å plukke ut hvilken bok eller bøker som skal diskuteres og diskusjonen foregår i plenum. Noen lærere velger bøker de selv finner interessante, andre velger bøker av pedagogiske grunner, mens andre igjen velger bøker ut fra hva praktiske årsaker, som at de er forholdsvis tynne.

Uansett er det viktig at så mange som mulig av elevene har lest de utvalgte bøkene når besøket finner sted. Dette kan til tider være en kilde til bekymring hos den enkelte lærer, men stort sett er elevene godt forberedt når andre møte finner sted.

Kritikerens rolle i diskusjonen
Disse diskusjonene er veldig interessante å delta i. Som kritikerfadder er det viktig å være så nøytral som mulig, og ikke gi til kjenne tydelige preferanser eller det motsatte for enkelte av bøkene. Det er elevenes pris, og verken kritikerfadderen eller læreren skal påvirke dem i bestemt retning. Det beste er å stille spørsmål, be dem utdype synspunkter og aller helst påvirke diskusjonen til at de diskuterer med hverandre, og at man som kritikerfadder ser an situasjonen og hjelper dem med å utdype og presisere argumentene sine.

Noen lærere er ambisiøse på elevenes vegne og kan ha foretatt en «prøvediskusjon» på forhånd. Det er ofte en ulempe fordi boken er ferdigdiskutert når fadderen kommer. Man kan gjerne formidle på en hyggelig måte at det er ikke nødvendig å forberede seg annet enn å ha lest boken. Ofte er det bedre å ha to bøker i stedet for en på andre møtet dersom plenumsdebatt, det gir mulighet til å sammenligne tekstene.

Diskusjon i grupper
Hvis klassen er på mer enn 20 pleier lærerne å organisere klassen i grupper, hvor hver enkelt gruppe diskuterer en bestemt bok. Elevene har da mulighet til å bevege seg mellom gruppene og diskutere de bøkene de har lest. Hvis andre møtet er organisert slik, er det sjelden alle elevene har lest samme bok. Som kritikerfadder beveger man seg rundt i gruppene og blander seg inn i de ulike diskusjonene. Fordelen med en slik organisering er at elevene i større grad får velge selv hvilke bøker de har lyst å snakke om. En annen fordel er at de sjenerte og litt tilbakeholdne elevene som er tause i plenumsdebatter oftere tør å ta ordet i mindre grupper.

Hvis læreren har organisert møtet med smågrupper er det lurt å høre med henne hvilke elever som nettopp er skye, og konsentrere oppmerksomheten rundt dem slik at de blir oppmuntret til å snakke. Smågruppene liker godt å prate med kritikerfadderen, derfor kan det være verdt å huske på at man beveger seg ved jevne mellomrom og fordeler oppmerksomheten broderlig over alle gruppene.

Avslutning
Uansett hvordan møtet er organisert, er det fint å avslutte møtet med fellessamtale der kritikerfadderen oppsummerer det som har vært diskutert og tar seg tid til å oppmuntre og sette mot i dem når det gjelder å få lest alle bøkene.