Tredje møte: Avstemning i klassen

I det tredje besøket pleier elevene stemme frem de tre bøkene de vil ha med seg til storjurymøtet i Oslo. Dette pleier å være organisert som fellesmøte med hele klassen samlet.

Det er viktig å minne elevene på at de to som velges som klassens representanter til storjuryen skal kjempe for sin klasses bøker. De trenger alle klassens argumenter for å fremheve klassens favoritter og for å nedkjempe konkurrerende bøker fra andre klasser.

Tredje møtet kan utelukkende handle om avstemning, og at klassen skal levere for og mot-argumenter for hver enkelt bok.

 

Hva ønsker elevene?
Tredje møtet er alltid forbundet med spenning. Det hender også at klassene har besøk av skolebibliotekar og andre medhjelpere denne gangen. Noen lærere ønsker selv å organisere alt på tredje møtet mens andre lar dette være opp til kritikerfadder.

Det viktige i så henseende er å være lydhør for hva elevene ønsker seg av seansen, og erfaringsmessig viser det seg at elevene liker at dette tar lang tid, gjerne med avstemning i flere runder. Hvis læreren gir signaler om at ting skal skje hurtig, anbefaler jeg at kritikerfadderen gjør sitt beste for å påvirke læreren til å ta det med ro.

Uansett hvem som er i førersetet er det viktig at man kommer frem til bøkene som velges på mest mulig demokratisk vis, og at elevene får anledning til å argumentere både for bøker de ønsker å ha med, og bøker de helst ser forsvinner ut av listen.

La alle elevene komme til orde
For at hver bok skal få mest mulig rettferdig behandling er det viktig at alle elevene kommer til orde. Den enkleste og i tillegg mest engasjerende måten å gjøre dette på er å skrive ned samtlige titler, la en kolonne stå åpen for argumenter mot boken, og en kolonne stå åpen for argumenter for boken. Deretter spør man hver enkelt elev rett og slett om de er for eller mot boken. Det tvinger de til å ta standpunkt, samt argumentere for svakhet og styrke. Det er viktig at kritikerfadder noterer stikkord for hver elev. Etter hvert som man går gjennom klassen blir det tydelig hvilke bøker som er favoritter, hvilke bøker som er omstridt og hvilke bøker elevene stiller seg likegyldig til.

Etter alle elevene har fått uttalt seg oppsummerer man de ulike funnene og drøfter litt rundt kriteriene de har brukt for henholdsvis å rise og rose bøkene. Mange av elevene har ofte klare favoritter og for å gi de mulighet til å argumentere for sine bøker, og mot andres eventuelle innsigelser er det lurt å åpne for at ordet får være fritt en stund, slik at elevene får mulighet til nettopp å drøfte hvor vidt bøkene har fått som fortjent.

Avstemning
Det er mange måter å gjennomføre avstemningen på. Her er to forslag til gjennomføring av hemmelig avstemning:

1
Elevene skriver navnet på to bøker de vil ha med, lappene åpnes og de to bøkene som får færrest stemmer er ute av dansen.

Som oftest forsvinner de to bøkene ingen av elevene finner særlig engasjerende. De seks som gjenstår er med andre ord bøker elevene har et forhold til.

Neste avstemningsrunde bestemmer hvilke tre bøker klassens representanter vil kjempe for i storjuryen. Om man setter i gang neste runde like etter runde en kommer an på hvor mye tid man har til rådighet, men stort sett er det like greit å gå i gang med runde to.

Likevel kan det være greit å ta en rask repetisjon av argumentene som taler for hver enkelt bok, og høre om noen har noe å tilføye som ikke er kommet frem hittil.

I den siste runden lar man elevene skrive de tre titlene på bøkene de vil ha med. Siden hver elev dermed har tre stemmer til rådighet, tar opptellingen en del tid. Elevene skal ofte videre til andre timer, og vil gjerne vite resultatet først, så tredje møtet kan by på utfordringer når det gjelder å beregne tid, men en klassetime bør holde.

2
Et problem som klassene støter på er hvordan man i avstemningen skal forholde seg til at ikke alle har lest alle bøkene. En bok kan være svært godt likt av mange, men bli nedstemt av elever som ikke har lest den og derfor har andre favoritter. En mulighet er følgende avstemningsmodell hvor de som har lest flest bøker får flest stemmer. Denne modellen er det elever selv som har kommet fram til.

Har du lest alle 8 bøkene får du gi poeng til alle 8 bøker. Den du har likt best får 8 poeng, nest best 7 poeng og så videre ned til den du likte dårligst som får 1 poeng. Har du lest 7 bøker får du dele ut poeng til 7 bøker: 7 poeng til den du likte best, 6 til den nest beste osv.