2002: Tekst blir bilde

For femte år på rad arrangerte Foreningen !les en landsomfattende leseaksjon for ungdom.

Hvem, hva, når, hvor og hvorfor?

For femte år på rad arrangerte Foreningen !les en landsomfattende leseaksjon for ungdom. I likhet med i 2001 rettet aksjonen seg mot 13 – 16 åringer. Tidligere år har primærmålgruppen for tiltaket vært 10 – 13 åringer.

150ibenTekst blir bilde var tittelen på konkurransen i 2002. I likhet med de to foregående årene mottok alle tXt-deltakere pocketbøker med utdrag fra ny norsk og oversatt litteratur. I tillegg, og i anledning temaet for årets aksjon, inneholdt pocketboka fire illustrasjoner spesiallaget for Tekst blir bilde. Konkurransen gikk ut på å finne hvilke bilder som hører sammen med hvilke tekster i pocketboka.

Tiltaket involverte aktiviteter i folke- og skolebibliotek, i bokhandelen og i klasserommet fra 10. oktober til 10. november.

I likhet med tidligere år var målet med konkurransen at lesing i pocketboka skulle gi positive leseopplevelser som ville stimulere til å oppsøke bøkene utdragene er hentet fra og lese mer. Begrunnelsen for valg av temaet tekst og bilde er at undersøkelser viser at ungdom bruker mye tid på visuelle medier og at gutter er opptatt av tegneserier.

Bokliste

Her kan du se en oversikt over bøkene som er med i tXt-aksjonen 2002.

Les mer

Rapport av aksjonen

Rapporten er basert på innspill fra Foreningen !les sitt styre og arbeidsgrupper, samt fra litteraturformidlere og journalister over hele landet.

Les mer