Brosjyre

Til lærere, bibliotekarer og bokhandlere.

Til lærere, bibliotekarer og bokhandlere. Bli med på Aksjon 2002

Tekst blir bildeLeseaksjon for alle 13-16 åringer fra 10. oktober – 10. novemberVinn forfatterbesøk og bokpakker!

Påmeldingsfrist: 22. juni
Det er forstatt mulig å bestillie materiellpakker!
Materiellpakkene som bestilles etter 22. juni vil ikke bli levert før i begynnelsen av oktober.

For femte år på rad arrangerer Foreningen !les en landsomfattende leseaksjon i oktober.
Hele 60.000 barn og unge har deltatt i aksjonen de to siste årene.
– Bli med i år også! Målet i 2002 er at minst 30.000 ungdom og formidlere deltar i årets aksjon som heter Tekst blir bilde.

Hvem kan være med?
Alle 13-16 åringer kan delta i aksjonen enten som klasse eller som enkeltperson.
For å nå fram til ungdommene er vi helt avhengig av at dere hjelper til med å sette i gang aksjonen lokalt.

150ibenHva går aksjonen ut på?
Tekst blir bilde går ut på at deltakerne leser i hver sin pocketbok med utdrag fra 16 nye norske og oversatte ungdomsbøker. Pocketboken vil også inneholde fire illustrasjoner. Konkurransen går ut på at deltakerne må finne hvilke fire av 16 tekster som hører sammen med de fire illustrasjonene. Illustrasjonene vil bli spesiallaget for aksjonen. Riktige svar – som vil være tittelen på bøkene tekstutdragene er hentet fra og som illustrasjonene korresponderer med – kan sendes inn per post eller via vårt nettsted for barn og unge www.tXt.no.

Forslag til tilleggsaktivitet utenom konkurransen
Vi oppfordrer alle deltakere til å lage sine bildereaksjoner på tekstene de leser i pocketboken de får utdelt fra dere. Tegninger og malerier fra deltakerne gir store muligheter for lokale utstillinger både i bibliotek, bokhandlere, på skolen og i kultur- og samfunnshus.

Hvordan deltar jeg/vi?
Du/dere kan bidra ved å spre og formidle tXt-materiellet til flest mulig ungdom i lokalmiljøet. Ved å bestille teksthefter, bokmerker og plakater fra !les (se kupongen) kan lærere, bibliotekarer og bokhandlere aktivere ungdom i sitt lokalmiljø. Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at når flere kultur- og litteraturformidlere går sammen om aktiviteter blir effekten og oppslutningen også stor lokalt. (Se seminar-tilbud.)

Hva er målet?
Målet med aksjonen i 2002 er at lesing av utdrag fra nye norske og oversatte ungdomsbøker både kan gi positive leseropplevelser og økt leselyst samtidig som tekstene kan gi inspirasjon til å uttrykke seg i bilder.

Aktiviteter i skolen
Tekst blir bilde er et lesestimulerende tiltak som imøtekommer L97 og kravene til lesefremmende prosjektarbeid i norskfaget samtidig som tiltaket er lett å inkludere i Den kulturelle skolesekken der flere kunstarter skal være representert. Aksjonen åpner dermed også for tverrfaglig samarbeid i norsk og estetiske fag.

I læreplanen for norskfaget i ungdomstrinnet står det at elevene skal:

• fordjupe seg i lesing over tid, til dømes leseprosjekt
• lese eit utval tekstar av nyare norske forfattarar
• vidareutvikle evna til å oppleve dei estetiske sidene ved litteratur
• vurdere tekst og bilete med vekt på det estetiske
• arbeide med biletbøker og kunstbilete

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, 1996,
side 124 – 129.

Aktiviteter i bibliotek
Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at bibliotekarer over hele landet gjør en stor innsats for å få med flest mulig lærere og elever i sitt lokalmiljø. Ved å kontakte skoler i kommunen og for eksempel tilby ”bokprat” om bøkene som er med i aksjonen, har !les erfaring med at mange får til et godt samarbeid om aktiviteter i tilknytning til aksjonen.

I tillegg til å presentere de aktuelle bøkene for elevene og dele/stille ut tXt-materiell i biblioteket kan en eksempelvis ha utstillinger med, og opplesninger fra andre ungdomsbøker, tegneserier og bildebøker.
NB: Husk å bestille bøkene som er med i aksjonen fra bokhandelen i god tid før aksjonsstart.

Aktiviteter i bokhandelen
I pocketbøkene som er spesiallaget for aksjonen er det utdrag fra 15 nye ungdomsbøker. Bokhandlere har dermed et stort fortrinn i aksjonen; bøkene finnes i bokhandelen og kan stilles ut sammen med tXt-materiellet. Ved å samarbeide med bibliotek og skoler i lokalmiljøet kan en øke salget av de aktuelle ungdomsbøkene og eventuelt andre titler både før, under og etter aksjonen. Pocketbøkene fungerer også som smaksprøver på ny litteratur, og kan deles ut til ungdom eller lærere som ønsker å vite litt mer om nye ungdomsbøker.

tXt-aktiviteter kan enkelt gjennomføres i regi av bokhandelen; samarbeid med dine kontakter i skolen og ha som mål å invitere minst én skoleklasse og deres norsklærer til en presentasjon av bøkene som er med i aksjonen. Les høyt og presenter bøkene selv, eller få andre til å gjøre det, eksempelvis forfattere, eldre elever eller skuespillere. Husk at i pocketboken finnes kun utdragene fra bøkene, hele innholdet finner elevene bare hos dere og i biblioteket.

Premiering
Alle som sender inn riktig svar på konkurransen er med i trekningen om premier.
19 klasser – en fra hvert fylke – får forfatterbesøk og bokpakker med 30 bøker.
I tillegg vinner fire enkeltpersoner bokpakker og får hvert sitt bilde av en av de fire illustratørene som er med i aksjonen.

Seminar

I samarbeid med Læringssenteret og Bjørnsonfestivalen tilbyr !les et heldagsseminar med tittelen Tekst blir bilde til norsklærere som melder sin klasse på aksjonen. Seminaret blir holdt i Molde torsdag 15. august i forbindelse med Bjørnsonfestivalen. Spesielt interesserte bibliotekarer og bokhandlere kan også melde seg på seminaret. NB: begrenset antall plasser.

Formålet med seminaret er at litteraturformidlere blir inspirert til å få mest mulig ut av aksjonen lokalt. I tillegg til demonstrasjoner av Tekst blir bilde-aktiviteter vil det bli lagt vekt på mulighetene for nettverksbygging og prosjektarbeid i tilknytning til aksjonen.

Sentrale bidragsytere:
• Forfatterne Bjørn Sortland og Håvard Rem
• Illustratør Arne Nøst
• Ungdomsskoleelever fra Molde
• Daglig leder/prosjektleder i !les

Seminaret er gratis, men reise og opphold må dekkes av arbeidsgiver/den enkelte.
Se kupong for påmelding.

Pocketbøkene inneholder utdrag fra romaner og biografi, dikt, novelle og tegneserie. se bokliste.

Materiellpakkene blir sendt ut i midten av august, og skal først betales når de er mottatt.