Tips om hva du kan se etter mens du leser

Har noen av disse punktene noe å si for hva du syns om boka?

aviser2.gif

Personskildringer: Tror du på personene du leser om?

Miljøskildringer: Kjenner du miljøet, eller syns du får vite noe nytt om et miljø? Er det lagt til en annen tid? Er det en framtidsskildring?

Handlingen: Hvordan er historien fortalt? Går det fra begynnelse til slutt, er det sprang i handlingen, fortelles det i nåtid eller om noe som har skjedd allerede? Når er det mest spennende? Overrasker historien?

Hvem forteller? : Er det hovedpersonen selv, eller flere som forteller hver sin historie? En forteller som vet hva alle tenker?

Sjanger: Kjenner du igjen måten å skrive på? Minner det om en stil du kjenner?

Språk: Er språket stivt og tørt, eller snakker personene troverdig?

Bildebruk: Bruker forfatteren klisjeer, eller finner du nye, gode bilder i teksten?

Tema: Syns du temaet er viktig, har andre skrevet bedre eller dårligere om dette før?

Holdninger: Deler du bokas syn på det den handler om? Syns du for eksempel at den romantiserer krig? Eller sier den noe viktig om noe du føler sterkt for?